Harlekýn

Festival Konvergencie 2022
Harlekýn

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Utorok / 20. 9. 2022 / Elektrárňa Piešťany / 19,00 hod.
Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007): Harlekýn (slovenská premiéra)
Martin ADÁMEK, klarinet
Anna CHIRESCU, choreografická spolupráca

Harlekýn je postava z talianskej commedie dell'arte, ktorú si nemecký hudobný vizionár Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) v roku 1975 požičal do svojho diela pre sólový klarinet. Stockhausenov Harlekýn, virtuózny klarinetista, vášnivý tanečník a vtipkár, sa v skladbe mení na posla snov, hravého staviteľa, zamilovaného lyrika i učiteľa-pedanta. Kompozícia, napísaná pre americkú klarinetistku Suzanne Stephens, zaznie v slovenskej premiére v interpretácii vynikajúceho Martina Adámka, sólistu francúzskeho Ensemble intercontemporain. Na naštudovaní pod hlavičkou tohto svetoznámeho súboru súčasnej hudby v Cité de la Musique v Paríži spolupracovala choreografka Anna Chirescu, ktorá ako inšpiráciu pre súčasné pohybové stvárnenie Stockhausenovej skladby spomína film The Joker, Freddieho Mercuryho, Michaela Jacksona či Freda Astaira. Za zážitkami sa oplatí cestovať. Exkluzívne stretnutie so Stockhausenovým Harlekýnom sme naplánovali do nádherných industriálnych priestorov Elektrárne Piešťany.

Trvanie koncertu: 45 min. bez prestávky. Pred koncertom Vás pozývame na pohár vína v záhrade Elektrárne Piešťany.

Trailer z generálky v Paríži: https://www.youtube.com/watch?v=GSAMveLklD4

---

Tuesday / 20. 9. 2022 / “Elektrarna Piestany” / 19.00
Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007): Harlequin (Slovak premiere)
Martin ADÁMEK, klarinet/clarinet
Anna CHIRESCU, choreografická spolupráca/choreography

Harlequin is a character from the Italian commedie dell'arte, whom the German musical visionary Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) adopted in 1975 in his work for dancing solo clarinetist. Stockhausen’s Harlequin, a virtuoso musican, passionate dancer and roguish joker, changes in the composition to a dream messenger, a playful constructor, an enamoured lyric, and a pedantic teacher. The piece, written for the American clarinetist Suzanne Stephens, will be heard in the Slovak premiere performed by the outstanding Martin Adámek, soloist of the French Ensemble intercontemporain. Participating in the study of the work, under the auspices of this world-famous contemporary music ensemble in Cité de la Musique in Paris, was the choreographer Anna Chirescu, who mentions her inspirations for giving Stockhausen’s work a contemporary form in motion: the film The Joker, Freddy Mercury, Michael Jackson and Fred Astaire. This experience is worth travelling for. We have planned an exclusive encounter with Stockhausen’s Harlequin in the superb industrial spaces of “Elektrarna Piestany” (Piešťany’s historical Power Station).
TRAILER – rehearsal in Paris: https://www.youtube.com/watch?v=GSAMveLklD4


Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencieTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top