Detail info
Close

Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe

Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe

Miesto:

Folklórny festival Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe je jedným z najstarších a najnavštevovanejších folklórnych festivalov na Slovensku.

Vstupenky

Popis podujatia

Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe patria k najstarším a najnavštevovanejším folklórnym festivalom na Slovensku. Jeho viac ako pol ročná tradícia je zárukou kvalitných a pestrých scénických programov a sprievodných podujatí. Tri dni plné spevu, hudby a tanca v krásnom prírodnom prostredí vám priblížia tradičnú ľudovú kultúru Horehronia, Pohronia, Podpoľania, Gemera, ako aj vzdialenejších regiónov Slovenska. Súčasťou festivalu sú aj vzdelávacie programy pre verejnosť, ukážky tradičných remesiel, tradičnej kuchyne. Viac informácií o festivale a programe nájdete na https://www.festivalhelpa.sk/   


PODMIENKY PREDAJA  

Ceny vstupeniek platia rovnako pre predaj online ako aj pri kúpe v pokladni. Vstupenku zakúpenú online je potrebné pri vstupe do amfiteátra zameniť za identifikačnú pásku. Vstupenky je zakázané kopírovať a falšovať. Poškodená vstupenka nie je platná. Zakúpením vstupenky dáva návštevník výslovný súhlas na bezodplatné použitie filmového, fotografického, zvukového alebo iného záznamu zachytávajúceho jeho podobu alebo jeho iný prejav, ktorý bol vyhotovený počas podujatia. Záznam môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom bez časového a teritoriálneho obmedzenia. 

V prípade zrušenia alebo zmeny termínu podujatia má držiteľ vstupenky právo na vrátenie ceny vstupenky. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných ako uvedených dôvodov nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny vstupenky. 

Na podujatie je zakázané nosiť zbrane, pyrotechnické predmety a ďalšie predmety zakázané usporiadateľom. 

Regionálna zľava – platí pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Heľpa. Vstupenku je možné zakúpiť len na mieste konania po predložení dokladu. 

Zľavnená – deti vo veku 7 – 15 rokov, dôchodcovia nad 64 rokov 

ZŤP vozíčkar – vstup zdarma, doprovod zľava 50%. Vstupenku je možné zakúpiť, len na mieste konania. 

Rodinná vstupenka 2+2 – dve dospelé osoby a 2 deti vo veku 7 – 15 rokov 

Rodinná vstupenka 2+1 – dve dospelé osoby a 1 dieťa vo veku 7 – 15 rokov 

Vstup pre obyvateľov obce Heľpa

Návštevníci s trvalým pobytom v obci Heľpa majú nárok na zľavu v zmysle platného cenníka na základe preukázania sa dokladom o trvalom pobyte v obci Heľpa.  Vstupenku je možné zakúpiť, len na mieste konania.   


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top