Ivo Toman - O úspěchu

Ivo Toman
Ivo Toman - O úspěchu

Miesto:

Ivo Toman je marketingový odborník a školiteľ osobného rozvoja a motivácie. Narodil sa s Touretteovým syndrómom a aj napriek tomu vyštudoval VŠLD.

Vstupenky

Popis podujatia

Ivo Toman – O úspěchu (délka 3:47 hod.)
Motivační řečník a podnikatel Ivo Toman razí vlastní originální teorii o tom, proč někteří lidé úspěchu dosáhnou a jiní nikoliv. V čem se tato teorie liší od těch běžných?
Především se opírá o jiné pilíře než je klasická trojice původ, vzdělání a talent. Bez ostychu připouští, že úspěšní lidé nejsou ti svatí. Naopak, mají většinou mnoho chyb a jejich chování není bezvadné. Projevují dominantní sklony, jsou manipulátoři, těžko odolávají pokušení a závislostem. Přesto se jejich úspěch dá snadno přeměřit mírou jejich majetku, společenské prestiže nebo spokojenosti s vlastním životem.
Jiní autoři se úspěchem zabývají moc úzce.
Buď berou na zřetel jen peníze a majetek.
Nebo jsou příliš ezoteričtí.
A hlavně řeší jen to, co vede k úspěchu.

Přednáška i kniha Ivo Toman O úspěchu se kromě toho, co vede k úspěchu, zabývá i tím, co nemá vliv na úspěch.
A také tím, co vede k neúspěchu. Jde o fakta často šokující, nelíbivá, ale historií prověřená.
Obsah přednášky O úspěchu:
Dobré lidské vlastnosti
Smysl života a víra v boha
Tělesný stav (zdraví, životospráva, věk, vzhled, IQ)
Věřit líbivým příběhům a malá frustrační odolnost
Duševní lenivost
Nechat se zdebilizovat
Debilizace náboženstvím a ezoterikou
“Dobré” lidské vlastnosti a sociální smrt
Když vyhraje ego
Štěstí zvenčí, sebedisciplína a sebeovládání
Nespravedlivé výhody
Úspěšní nejsou duševně líní a využívají sílu, moc a vliv
Umí se rozhodovat
Umí si udělat Public relations
Kompetentnost
Podívejte se na přednášku Iva Tomana, které se v roce 2011 ve sportovní hale Na Pasienkoch v Bratislave účastnilo přes 4000 lidí a byla největší motivační přednáškou v Česko-Slovensku.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top