Detail info
Close

JAKUB A JEHO PÁN

JAKUB A JEHO PÁN

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Jakub a jeho pán

     

Melancholická komédia sa v rukách režiséra Ondreja Spišáka, mení na divadlo sveta par excellence, povedané dnešným jazykom Milana Kunderu.

Putovanie Pána a jeho sluhu Jakuba je prelínané pútavými príbehmi, v ktorých sú Jakub a Pán protagonistami, ale aj divákmi. Divadlo v divadle je hrané s nadsázkou a humorom, v podaní zábavných postavičiek: remeselníci Ozembuchovci, gauner rytier, bohatá markíza, sukničkár markíz. Tieto hry o láske, vernosti a zrade Pána ani Jakuba nikdy neomrzia, konfrontácia s ich vlastnými osudmi je pre nich príťažlivá, hoci miestami aj trpká. Nad všetkým je však poznanie o priateľstve a dôvere, ktoré im uľahčuje putovanie životom.

Dvojica Jakub a Pán už niekoľko storočí patrí k archetypálnym postavám svetovej literatúry.

Metaforicky je ich príbeh príbehom ľudstva, veď od nepamäti si kladieme viac-menej rovnakú otázku: „... a sme my vôbec dobre napísaní“?

Upozornenie: V divadelnej inscenácii Jakub a jeho pán sa fajčí a používa sa dymostroj.

FOTO: Ctibor Bachratý

Dĺžka podujatia: 140 minút

Hrajú: Marián Miezga, JAKUB, Juraj Kemka, PÁN, Anna Šišková, KRČMÁRKA, Pavol Šimun, MLADÝ OZEMBUCH/JANKO-ČAŠNÍK/SLUŽOBNÍCTVO, Tomáš Turek, STARÝ OZEMBUCH/MARKÍZ, Róbert Jakab, RYTIER SAINT-OUEN, Slovensko, Sarah Arató, AGÁTA/DCÉRA, Františka Horváthová a. h., JUSTÍNA/MATKATicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top