Detail info
Close

KAPITÁLOVÝ TRH 2021

KAPITÁLOVÝ TRH 2021
KAPITÁLOVÝ TRH 2021

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

KAPITÁLOVÝ TRH 2021
14. OKT 2021
HOTEL CARLTON BRATISLAVA

Program:

7.30 – 8.30 - TESTOVNAIE AG TESTAMI
8:30 - 9:00 - REGISTRÁCIA
9:00  - 9:15 - OTVORENIE KONFERENCIE A UVÍTACÍ PRÍHOVOR ORGANIZÁTORA
09:15 - 9:45  - PREDNÁŠKA  I. -  Zodpovedné investovanie a bezpečná cesta k primeranému dôchodku
09:45 - 10:15 - PREDNÁŠKA II.  -  Vplyv ekonomicko-demografických predpokladov na  budúce dôchodky
10:15 - 10:30 - Coffee break
10:30 - 11:00 - PREDNÁŚKA III. -  Prijateľný dôchodok začína dnes
11:00 - 12:00   - PANELOVÁ DISKUSIA I. - „Dôchodkové zabezpečenie – problém nás všetkých. Ako zabezpečiť prijateľný dôchodok ?“
12:00 - 12:15 -   Ocenenie člena a emitenta BCPB za rok 2020
12:15 - 13:30 - Obed
13:30 - 14:15 - PREDNÁšKA IV. -  Čo je to ESG ? Jeho regulácia a podpora
14:15 - 15:00 - PREDNÁŠKA V. -  Je ESG investovanie módny trend alebo nevyhnutnosť ?  
15:00 - 15:30 - Coffee break
15:30 - 17:00 - PREDNÁŠKA VI. - ESG investičné príležitosti
17:00 - 17:15 -  Záver a ukončenie podujatia

Vaše osobné údaje sú spracúvané pre spoločnosťi MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 51 904 446, ktorá je usporiadateľom podujatia.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top