Detail info
Close

KONVERGENCIE 2023 – PERMANENTKA

KONVERGENCIE 2023
KONVERGENCIE 2023 – PERMANENTKA

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

KONVERGENCIE 2023 – PERMANENTKA

 

10. 9. – 24. 9. 2023, Bratislava – Žilina

 

Hudba, ktorá rozpráva príbehy, severské hudobné krajiny, hudba ako dobrodružstvo, hudba, ktorá spája. Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie, ktorého umeleckým riaditeľom je violončelista Jozef Lupták, je neodmysliteľnou súčasťou hudobnej jesene v Bratislave. Od 10. do 24. 9. 2023 na ňom zaznejú tri programové bloky prepájajúce to, čo je pre festival typické: neformálnu atmosféru, invenčnú dramaturgiu a vynikajúce interpretačné výkony. 

 

Úvod bude patriť programu „Nezabudnúť“, v ktorom festival prostredníctvom hudby a slova upriami pozornosť na (nielen) slovenskú historickú traumu súvisiacu s obyvateľstvom židovského pôvodu. V Žiline a v Bratislave si bude možné vypočuť Chasidské piesne, Mojše Band, Pressburger Klezmer Band i nový projekt The Voices of the Holocaust. Počas druhého festivalového víkendu odznejú tri exkluzívne škandinávske multižánrové koncerty s hudbou naprieč stáročiami. Vystúpia na nich Trio Mediaeval, Nils Økland Band, Arve Henriksen, David Kollar, vypočuť si bude možné aj pokračovanie úspešného projektu Building Bridges. Záverečný festivalový blok bude patriť slovenským premiéram komorných diel a zriedkavo uvádzaným skladbám O. Golijova, D. Milhauda, F. Bridgea, B. Brittena, Gy. Ligetiho, J. Beneša a G. Sollimu, kvartetám laureátov skladateľskej súťaže, ale aj klasickým kompozíciám C. Francka, F. Poulenca a L. van Beethovena v interpretácii vynikajúcich domácich i zahraničných umelcov, vrátane huslistky Isabelle van Keulen a klaviristu Ronalda Brautigama. 

 

Konvergencie budú opäť také, ako ich poznáte, a predsa, ako vždy, iné. Tešíme sa na stretnutia s hudbou.

 

//

 

PROGRAM FESTIVALU

 

nedeľa 10/09 / 18:30 / MALIČKÁ SLZIČKA / Klarisky
~ prednáška slovenskej muzikologičky Dr. Agaty SCHINDLER (SK/DE) 

 

nedeľa 10/09 / 20:30 / MOJŠE BAND: Piesne z lágru / Klarisky

 

utorok 12/09 / 19:00 / NEZABUDNÚŤ * Voices of the Holocaust * Pressburger Klezmer Band: Korene / Nová Synagóga Žilina

streda 13/09 / 19:00 / NEZABUDNÚŤ * Voices of the Holocaust * Devět bran (Chasidské piesne, F. Kovár, B. Turzonovová) / Moyzesova sieň Bratislava

 

sobota 16/09 / 20:00 / A Sense of Destiny: D. KOLLAR & A. HENRIKSEN * Škvíry & Spoje: Hotel Spojár / A4 – priestor súčasnej kultúry

nedeľa 17/09 / 20:00 / RÍMUR  *  Trio Mediæval & Arve Henriksen / Františkánsky kostol

 

utorok 19/09 / 19:00 / BUILDING BRIDGES 2 & NILS ØKLAND BAND / Slovenská národná galéria, Átrium

 

piatok 22/09 / 12:30 / Lunch Concert / GMB nádvorie / Emil

piatok 22/09 / 18:00 / MODLITBY A SNY * Golijov – Milhaud / Klarisky

sobota 23/09 / 16:00 * 18:00 * 20:00 / BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY * #PosúvameHudbuĎalej * Beneš – Sollima – Ligeti * Britten – Bridge / Primaciálny palác

 

nedeľa 24/09 / 11:00 / detský koncert / Primaciálny palác

nedeľa 24/09 / 19:00 / I. VAN KEULEN & R. BRAUTIGAM & J. LUPTÁK * Poulenc – Beethoven – Franck (záverečný koncert) / Moyzesova sieň

 

//

 

Permanentka platí na všetky koncerty festivalu pre jednu osobu. Pri vstupe na prvý koncert Vám vymeníme zakúpený lístok za kartičku, ktorá Vás bude oprávňovať k vstupu na jednotlivé koncerty.

Podrobný program festivalu Konvergencie nájdete na: www.konvergencie.sk

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 

 

ENGLISH

KONVERGENCIE 2023 – FESTIVAL PASS

 

10. 9. – 24. 9. 2023, Bratislava – Žilina

 

The International Chamber Music Festival Konvergencie, established and led by cellist Jozef Lupták, has been a vital part of the musical autumn in Bratislava for more than 20 years. From 10th to 24th September, 2023, it will present three programme sections which are linked with what is specific for the festival: informal atmosphere, inventive dramaturgy and excellent music performances. 

The introduction includes the program "Not to be forgotten" in which the festival will draw attention to (not only) Slovak historical trauma related to the population of Jewish origin through music and spoken word. Chassidic songs, Mojše Band, Pressburger Klezmer Band and the new project The Voices of the Holocaust will be presented at the concerts in Bratislava and Zilina. The second festival weekend will bring three exclusive Scandinavian multi-genre concerts with music across the centuries performed by Trio Mediaeval, Nils Økland Band, Arve Henriksen and David Kollar, as well as the new edition of the Building Bridges project. The final festival section will include Slovak premieres of chamber works and rarely performed compositions by Golijov, Milhaud, Bridge, Britten, Ligeti, Beneš and Sollima, quartets of laureates of the composers' competition, as well as classical pieces by Franck, Poulenc and Beethoven performed by outstanding Slovak and foreign artists, including violinist Isabelle van Keulen and pianist Ronald Brautigam. 

Konvergencie Festival will be once again the same as you’ve known them, yet still different and new. We are looking forward to encounters with music.

 

//

 

FESTIVAL PROGRAMME OVERVIEW

 

Sunday 10/09 / 18:30 / A TINY TEARDOP / Klarisky Concert Hall
~ lecture by Slovak musicologist Dr. Agata SCHINDLER (SK/DE)

Sunday 10/09 / 20:30 / MOJŠE BAND: Songs from Auschwitz-Birkenau / Klarisky Concert Hall

Tuesday 12/09 / 19:00 / NOT TO BE FORGOTTEN * Voices of the Holocaust * Pressburger Klezmer Band: Roots / New Synagogue Zilina

Wednesday 13/09 / 19:00 / NOT TO BE FORGOTTEN * Voices of the Holocaust * Nine Gates (Chassidic Songs) / Moyzes Hall Bratislava

Saturday 16/09 / 20:00 / A Sense of Destiny: D. KOLLAR & A. HENRIKSEN * Cracks & Joints: Hotel Spojár / A4 – Space for Contemporary Culture

Sunday 17/09 / 20:00 / RÍMUR * Trio Mediæval & Arve Henriksen / Franciscan Church


Tuesday 19/09 / 19:00 / BUILDING BRIDGES 2 & NILS ØKLAND BAND / Slovak National Gallery, Atrium

Friday 22/09 / 12:30 / Lunch Concert / Bratislava City Gallery / Café Emil

Friday 22/09 / 18:00 / PRAYERS AND DREAMS * Golijov–Milhaud / Klarisky Concert Hall

Saturday 23/09 / 16:00 * 18:00 * 20.00 / BRATISLAVA CHAMBER MUSIC Night * #PosúvameHudbuĎalej * Beneš–Sollima–Ligeti * Britten–Bridge / Primatial Palace

 

Sunday 24/09 / 11:00 / Concert for children / Primatial Palace

Sunday 24/09 / 19:00 / I. VAN KEULEN & R. BRAUTIGAM & J. LUPTÁK * Poulenc – Beethoven – Franck (closing concert) / Moyzes Hall

//

 

The Festival Pass is valid for one person for all concerts of the festival. 

 

Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

 

For any updates about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk or www.facebook.com/konvergencie.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top