Kamenný chodníček

Kamenný chodníček

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Televízna inscenácia komédie slovenského dramatika Ferka Urbánka je príbehom zakázanej lásky, popretkávaným ľudovými spevmi a tancami. Láske Adama Brezovského a peknej Evušky z Kamenného mlyna bránia „staré hriechy“ a rôzne nedorozumenia ich rodičov.

Pripomíname si životné jubileum herečky EVY KRISTÍNOVEJ, ktorá 5. augusta 2018 oslávila 90. narodeniny.

Z dôvodu obmedzenej kapacity Vám odporúčame rezervovať si miesta mailom alebo telefonicky.

Na mape

Top