Kolektívne investovanie 2021 - online stream

Kolektívne investovanie 2021 - online stream

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

V prípade, že máte záujem vystaviť faktúru k objednávke, čo najskôr po kúpe zašlite svoju žiadosť spolu s variabilným symbolom objednávky a Vašimi fakturačnými údajmi na adresu: objednavky@ticketportal.sk

Ako sa zmenilo kolektívne investovanie počas pandémie COVID 19? Zvyšovanie záujmu o udržateľné investovanie stále rastie. Aké sú trendy v kolektívnom investovaní ? Aké sú legislatívne trendy na Slovensku? Výhody a nevýhody aktívnych a pasívnych investičných stratégií. Čo čaká kolektívne investovanie v budúcnosti?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o dopadoch pandémie na kolektívne investovanie či o trendoch v kolektívnom investovaní . Špecializovať sa budú na udržateľné investovanie Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu situáciu na Slovensku v oblasti kolektívneho investovania.

Program:

Štvrtok 4. novembra 2021

9:00 – 10:25 - Príchod,prezentácia, bufet

10:25- 10:30 - Otvorenie konferencie

10:30 – 11:10 - PREDNÁŠKA 1

1.A - Aktuálny vývoj v globálnej ekonomike a na svetových finančných trhoch 

1.B - Súčasný stav kolektívneho investovania na Slovensku 

 • Svetová ekonomika v období pandémie koronavírusu, investičné správanie slovenských investorov

11:10 – 12:30 - PANELOVÁ DISKUSIA 1

 • Udržateľné investovanie – nástup ESG fondov 
 • Uplatňovanie environmentálnych, sociálnych kritérií a štandardov riadenia spoločností pri správe fondov na Slovensku, hlavné prínosy ESG stratégií, ich vplyv na výnos a riziko investícií

12:30-14:00 - Obed

14:00 – 15:00 - PANELOVÁ DISKUSIA 2

 • Legislatívne trendy v Európe a na Slovensku 
 • Aktuálne novinky v európskej a domácej legislatíve finančných trhov, regulačné trendy, ochrana spotrebiteľa, zdaňovanie domácich a zahraničných výnosov z investičných nástrojov

15:00-15:30 - Prestávka, bufet

15:30 – 16:50 - PANELOVÁ DISKUSIA 3

 • Realitné investície 
 • Trieda aktív s najvýraznejšou podporou lokálnej ekonomiky, stabilné výnosy pre investorov, budúcnosť rezidenčných projektov v portfóliách realitných fondov

18:30 – 24:00 - Večerný raut

 

Piatok 5. novembra 2021

9:30-10:30 - PANELOVÁ DISKUSIA 4

 • Moderné trendy v správe investičných portfólií 
 • Ako optimálne alokovať svoje investície, kedy kupovať a kedy predávať, počúvať intuíciu alebo uprednostniť systematický prístup

10:30-11:00 - Prestávka

11:00 – 12:30 - PANELOVÁ DISKUSIA 5

 • Budúcnosť kolektívneho investovania na Slovensku 
 • Pravidelné investície, on-line poradenstvo a predaj fondov, udržateľné stratégie, podpora finančnej gramotnosti, vplyv regulácie na kolektívne investovanie

12:30 – 12:45 - Záver konferencie

12:45 - 14:00 - Obed

Vaše osobné údaje sú spracúvané pre spoločnosťi MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 51 904 446, ktorá je usporiadateľom podujatia.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top