Kvantové zákony šťastia a tvorivá evolúcia

Kvantové zákony šťastia a tvorivá evolúcia

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum/Date: 19.11.2014 o 17.30 h.
Miesto konania/Place of event: SD Nivy, Súťažná 18, Bratislava


Popis/Description:

Kvantové zákony šťastia a tvorivá evolúcia
Seba-vedomý život podľa kvantového aktivistu Amita Goswamiho

Revolučný fyzik - kvantový sprievodca tvorivosťou, osobnou transformáciou a seba-vedomým životom v čase globálnej krízy, doktor Amit Goswami predstaví svoj pohľad na neobmedzený potenciál vedomia ako podstaty všetkých bytostí. Spája vedecký svet kvantovej fyziky s praktickým životom a svetom spirituality. Učí, ako kvantové myslenie môže roztápať zamrznutý stav rozpoltenosti v nás aj v spoločnosti.

Nová paradigma, založená na kvantovej fyzike ponúka kreatívne riešenia na miestach, z ktorých ľudská spoločnosť, s chápaním sveta, aké doteraz vyznávala, nenachádza v súčasnej globálnej situácii východisko. Prináša návody, ako seba-vedomé bytosti môžu skúmať a uspokojovať nielen potreby životnej energie, ale aj potreby duševného a duchovného zmyslu, a v ich vzájomnej celistvosti nachádzať skutočné šťastie.

Kvantový aktivista Amit Goswami, Ph. D., je emeritným profesorom teoretickej nukleárnej fyziky na University of Oregon, kde vyučoval od roku 1968. Je priekopníkom novej paradigmy vedy, ktorá sa nazýva „veda vo vedomí“ (science within consciousness). Túto myšlienku formuloval vo svojej kľúčovej knihe The Self-Aware Universe (Seba-vedomý vesmír), v ktorej tiež vyriešil problém kvantového merania tým, že vysvetlil známy efekt pozorovateľa (observer effect).

Je autorom viacerých populárno naučných kníh ako Fyzika duše (Physics of the Soul), Kvantová kreativita (Quantum Creativity), či Kreatívna evolúcia (Creative Evolution). V českom jazyku vyšla kniha Kvantový doktor (The Quantum Doctor), ktorá prepája tradičnú a alternatívnu medicínu. Podľa autora je medicína pripravená na aplikáciu nového vedného odboru, založeného na prvenstve vedomia. Tento nový smer má pôsobivú schopnosť integrovať konvenčnú vedu, spiritualitu a liečiteľstvo. Amit Goswami bude po prednáške podpisovať knihu, ktorá sa bude dať zakúpiť priamo na mieste.


Typ hľadiska: voľné sedenie

Vstupné/Entry: 14,00 EUR
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavyTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Kvantové zákony šťastia a tvorivá evolúcia
picture Kvantové zákony šťastia a tvorivá evolúcia

Na mape

Top