LEPORELO – najväčší detský kreatívny festival

LEPORELO – najväčší detský kreatívny festival

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Najväčší detský kreatívny festival na Slovensku bude nabitý detskými hviezdami (Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Fíha Tralala a Baby band, Dano Heriban, Paci Pac a ďalší) Súčasťou bude aj pestrý sprievodný program: tanečný workshop, škola varenia, kreatívne čítanie, tvorivé dielne, módny workshop, bábkové divadlo, filmové projekcie, zábavná zóna, požiarnicka show.

Najdôležitejšie sú pre nás bezpečnosť vás i vašich detí a dobrý pocit z kreatívne stráveného dňa. 

Festival LEPORELO sa nesie v duchu recyklovania a zodpovedného prístupu k prírode. Naučíme deti a pripomenieme dospelým, ako málo stačí k zdraviu nás i našej planéty a všetok odpad budeme zbierať do nádob na triedený odpad.

ZŤP + 1 osoba doprovod majú vstup zadarmo (stačí sa pri vstupe preukázať preukazom, lístky nie je potrebné kupovať)
Dôchodcovia majú na nákup vstupenky 50% zľavu.

Tešíme sa na vás.

Sobota:
Fíha Tralala / Baby band / Paci Pac / Ujo Ľubo / Thomas Puskailer / Bábkové divadlo 

Nedeľa:
Miro Jaroš / Smejko a Tanculienka / Dano Heriban / Kúzelník Talostan / Bábkové divadlo

Viac info na: www.leporelofestival.sk alebo www.facebook.com/leporelofestival

Zmena programu vyhradená. 

Pokyny organizátora – návštevný poriadok platný pre podujatie LEPORELO 2019

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 V prípade nepriaznivého počasia, ktoré nie je život ohrozujúce sa podujatie neruší. Mokrá varianta festivalu nie je možná, preto odporúčame všetkým návštevníkom vyzbrojiť sa pršiplášťami, dáždnikmi a chrániť sa pred dažďom rovnako ako aj pred silným slnečným žiarením na vlastnú zodpovednosť.

 Všetky vstupenky na podujatie sú neprenosné a platia pre jednu osobu. Po vstupe do areálu podujatia dostane každý návštevník pásku na ruku, ktorá ho bude oprávňovať na opakovaný vstup v prípade opustenia areálu podujatia. V prípade poškodenia pásky nebude možné opakovaný vstup realizovať.

Majiteľ vstupenky svojim vstupom na podujatie berie na vedomie, že na podujatí LEPORELO alebo v súvislosti s ním môžu byť usporiadateľom alebo tretími osobami (spracovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké  a propagačné účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. 

Na podujatie je zákaz vstupu osobám v značne podnapitom stave.

Na podujatie je zákaz vstupu so zbraňou a inými nebezpečnými predmetmi. Organizátor si vyhradzuje právo takéto predmety na vstupe zadržať.

Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v areáli KULTURPARKU len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov festivalu LEPORELO. Návštevníkom je zakázaný vstup do akýchkoľvek iných priestorov, ktoré nie sú vyhradené návštevníkom. 

Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch čistotu a poriadok.

Strata dieťaťa

Doporučujeme rodičom využiť detské nálepky, kde môžu napísať svoje mobilné číslo, prípadne meno dieťaťa. V prípade straty dieťaťa bude organizátor kontaktovať rodiča na uvedenom čísle. V prípade, že dieťa nebude mať na sebe nálepku s kontaktnom na rodiča, bude nájdené dieťa vyhlásene na hlavnom pódiu, avšak až po ukončení predstavenia, ktoré v tom čase bude prebiehať. Nájdené deti si môžu rodičia vyzdvihnúť v hlavnej budove Alfa, kde budú pod dozorom zamestnancov festivalu LEPORELO.

Straty a nálezy môže nálezca odovzdať na recepcii v budove ALFA. 

Organizátor ani jeho subdodávatelia nepreberajú za deti zodpovednosť na žiadnych atrakciách a workshopoch. Rodič je povinný na svoje deti dozerať po celý čas a nesie za ne plnú zodpovednosť.

Organizátor zabezpečil nepretržitú zdravotnú pomoc. V prípade potreby sú návštevníkom k dispozícii v hlavnej budove Alfa.

Návštevník sa musí za každých okolností riadiť podľa pokynov zamestnancov festivalu a to aj v prípade, že príde k zmene programu. Návštevníci musia akceptovať obmedzenú kapacitu niektorých atrakcií a sprievodného programu. 

V prípade akýchkoľvek otázok či problémov sa môžete obrátiť na zamestnanca festivalu odetého do modrého trička s nápisom LEPORELO.

V areáli Kasární/Kulturparku je zakázané:

1.    donášať alkoholické, návykové, omamné a psychotropné látky, 

2.    manipulovať s otvoreným ohňom, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliami a inými predmetmi ohrozujúcimi zdravie a bezpečnosť. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach. 

3.    vstupovať do parku so psami a inými zvieratami, 

4.    rušiť predstavenie alebo podujatie nevhodným chovaním, ktoré je v rozpore so zásadami slušného správania, alebo ohrozovať bezpečnosť azdravie ostatných návštevníkov, 

5.    vstupovať do areálu pod vplyvom alkoholických nápojov a iných návykových látok,

6.   preliezať oplotenie, vstupovať a zdržiavať sa v areáli mimo konania predstavení a otváracích hodín,

7.   liezť po stromoch, kríkoch a zariadeniach parku, 

8.   vchádzať do areálu motorovými vozidlami, poškodzovať objekt areálu, jeho súčasti a zariadenia,

9.   pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, sklenených predmetov, sprejov, alebo akékoľvek iných tlakových nádob alebo iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení objektu,

10.  do priestorov Kasární/Kulturparku je zakázané vnášať predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety alebo zariadenia. Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top