LÚČNICA: Slovenský triptych

LÚČNICA: Slovenský triptych

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

"Lúčnica
Slovenský triptych
Pastieri, roľnici, remeselníci


Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica -
Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti:
tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie,
roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek
na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska.

Choreografia: Ján Blaho
Hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan
Scéna: Ján Ťapák
Kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

V programe účinkujú:
40 členný tanečný súbor so svojimi sólistami
14 členný orchester
5 členná spevácka skupina
Primáš orchestra: Martin Sleziak"Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top