Lístek odvanutý

JANÁČEK 2023
Lístek odvanutý

Dátum: 11. marca 2023
Miesto: Moyzesova sieň, Bratislava
Adresa: Vajanského nábrežie 12, Bratislava

Vstupenky

Sobota
11
Mar 2023
19:00
Lístek odvanutý
Moyzesova sieň

Bratislava

Popis podujatia

Janáček 2023

Sobota 11. 3. 2023
Lístek odvanutý

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Po zarostlém chodníčku II. JW VIII/17 (výber)
V mlhách JW VIII/22
Sonáta „I. X. 1905, Z ulice“ JW VIII/19
Concertino JW VII/11

Jan JIRASKÝ (CZ), klavír

Branislav DUGOVIČ, klarinet
Carlie BIGELOW, lesný roh
Peter KAJAN, fagot
Peter BIELY, Daniel RUMLER
Martin RUMAN, viola

***

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Šest národních písní, jež zpívala Gabel Eva JW V/9
Moravská lidová poesie v písních JW V/2
Písně dětvanské JW V/11
(výber)

Adriana KUČEROVÁ, soprán
Róbert PECHANEC, klavír

Tretí festivalový večer jarnej edície medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie ponúkne dvojicu exkluzívnych recitálov z diel Leoša Janáčka.
Na prvom sa v Moyzesovej predstaví významný český klavirista Jan Jiraský, ktorý kompletné dielo moravského majstra nahral hneď dvakrát: na modernom nástroji i na skladateľovom klavíri. V jeho interpretácii zaznejú tri ťažiskové, autobiograficky ladené klavírne opusy skladateľa: výber zo spomienkového cyklu Po zarostlém chodníčku II., impresionisticky ladená kompozícia V mlhách a dramatická Sonáta „1. X. 1905“ – reakcia na násilnú smrť Františka Pavlíka, ktorý sa stal obeťou demonštrácie za zriadenie českej univerzity v Brne.
Tradičná ľudová kultúra patrila k Janáčkovým dôležitým inšpiračným zdrojom. Bol tiež zberateľom ľudových piesní a tento jeho záujem ho priviedol aj do kontaktu so slovenským folklórom. Výber z Janáčkových piesňových zbierok zaznie v interpretácii sopranistky Adriany Kučerovej v spolupráci s klaviristom Róbertom Pechancom. Program doplní komorné Concertino (1925), v ktorom sa k Janovi Jiraskému pridajú renomovaní slovenskí interpreti.

/
Trvanie koncertu: 90 minút s prestávkou


Celý program festivalu Konvergencie – JANÁČEK 2023: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 

ENGLISH


Janáček 2023

Saturday 11. 3. 2023

A Blown-Away Leaf

 

Leoš Janáček (1854 – 1928)

On an Overgrown Path (Book II) JW VIII/17 (selection)

In the mists JW VIII/22

Piano Sonata “1 October 1905, From the Street” JW VIII/19

Concertino JW VII/11

 

Jan JIRASKÝ, piano

 

Branislav DUGOVIČ, clarinet

Carlie BIGELOW, French horn

Peter KAJAN, bassoon

Peter BIELY, Daniel RUMLER, violin

Martin RUMAN, viola

 

Leoš Janáček (1854 – 1928)

6 Folk Songs JW V/9

Moravian Folk Poetry in Songs JW V/2
Detva Songs JW V/11(selection)

 

Adriana KUČEROVÁ, soprano

Róbert PECHANEC, piano

 

Convergences, the international festival of chamber music, on the third evening of its Spring edition offers a pair of exclusive recitals from the works of Leoš Janáček. The first of these, in the Moyzes Hall, features the prominent Czech pianist Jan Jiraský, who has recorded the Moravian master’s complete piano works twice: on a modern instrument, and on the composer’s own piano. In his rendering we will hear three of Janáček’s pivotal, autobiographically modulated piano opuses: a selection from the reminiscent cycle On an Overgrown Path II; the impressionistic composition in the Mists; and the dramatic Sonata “1. X. 1905” – his response to the violent death of František Pavlík, who was killed at a demonstration calling for the establishment of a Czech University in Brno. Traditional folk culture was one of Janáček’s essential sources of inspiration. He was also a collector of folk songs, and this interest of his brought him into contact with Slovak folk music. A selection from Janáček’s song collections will be performed by the soprano Adriana Kučerová, in collaboration with the pianist Róbert Pechanec. Rounding off the programme, Jan Jiraský, joined by highly regarded Slovak musicians, will perform the chamber Concertino (1925).

 

Concert duration: 90 minutes with one intermission

/

For the whole program and updates follow our websites: www.konvergencie.sk and www.facebook.com/konvergencie.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Odporúčané

Top