Detail info
Close

MOZART – MUSTONEN / Chiaroscuro

Konvergencie - MOZART – MUSTONEN
MOZART – MUSTONEN / Chiaroscuro

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

MOZART – MUSTONEN / Chiaroscuro
Slovenská národná galéria, Bratislava

Piatok/Friday 23/02/24 – 19.00pm

W. A. Mozart: Duo č. 1 G dur pre husle a violu, KV 423/ String Duo No. 1 in G Major for Violin and Viola, K. 423

Igor KARŠKO, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola

W. A. Mozart: Sonáta č. 19 Es dur pre husle a klavír, KV 302 /Violin Sonata No. 19 in E-flat Major, K. 302

Igor KARŠKO, husle/violin
Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Klavírne kvarteto č. 1 g mol, KV 478/Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Igor KARŠKO, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

Vydavateľ Nikolaus Simrock zakaždým keď niekde začul Mozartovo meno úctivo zložil klobúk. Filozof Søren Kierkegaard chcel založiť sektu, ktorá by Mozarta uctievala. Festival Konvergencie si Wolfganga Amadea Mozarta pripomenie starostlivo vybranými komornými dielami v inšpirujúcich priestoroch Slovenskej národnej galérie a v interpretácii vynikajúcich zahraničných a slovenských umelcov. Druhý festivalový večer začne dvojicou hudobných dialógov. Hravé Duo č. 1 G dur KV 423 uvedú vo Švajčiarsku pôsobiaci slovenský huslista Igor Karško spolu s violistom Slovenskej filharmónie Martinom Rumanom. Zriedkavo hraná Husľová sonáta Es dur KV 309, ktorú Mozart skomponoval v Mannheime, zaznie v interpretácii Igora Karška a všestranného fínskeho klaviristu, skladateľa a dirigenta Olliho Mustonena. Večer uzavrie Klavírne kvarteto KV 478 v Mozartovej „osudovej tónine“ g mol. Dielo, ktoré súčasníci považovali za náročné a výnimočné. Hravosť, vtip i dráma, svetlo a tieň. Chiaroscuro.

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Slovenská národná galéria pre Vás pred koncertom pripravila sprievodné podujatie. Keďže sa ho môže zúčastniť len obmedzený počet ľudí, prosíme Vás, aby ste sa vopred zaregistrovali.
🔲 23/2 / piatok / 18:30 / lektorský výklad
Na pozadí diela významného stredoeurópskeho maliara Franza Antona Palka sa dozviete viac o období, v ktorom začínala znieť hudba W. A. Mozarta.
Trvanie: 25 minút
Maximálny počet: 25 návštevníkov
Sprevádza: Barbora Tribulová
📝 Registrácia: https://forms.gle/MDAinYPbTKPx81oU7

 

Whenever the publisher Nikolaus Simrock heard Mozart's name, he respectfully took off his hat. The philosopher Søren Kierkegaard wanted to found a sect that would worship the composer. Konvergencie chamber music festival will celebrate Wolfgang Amadeus Mozart’s music with carefully selected works performed by outstanding foreign and Slovak artists. The second evening of the festival will begin with musical dialogues. The playful Duo No. 1 in G major KV 423 will be performed by the Slovak violinist Igor Karško together with the violist of the Slovak Philharmonic Martin Ruman. The rarely played Violin Sonata in Es major KV 309, which Mozart composed in Mannheim, will be performed by Igor Karško and the versatile Finnish pianist, composer and conductor Olli Mustonen. The evening will conclude with the Piano Quartet KV 478 in  Mozart's "key of fate" in G minor. This work contemporaries considered to be challenging and exceptional. Playfulness, wit and drama, light and shadow. Chiaroscuro. 

//
Trvanie koncertu: 80 minút, s jednou prestávkou
Vstupenky: 20 EUR / 15 EUR (ŤZP, senior, študent, ISIC, ITIC)

//
PERMANENTKY za špeciálnu cenu 59 EUR sú dostupné len v limitovanom počte 25 ks.
#konvergencie25rokov

//
Kompletný program festivalu Konvergencie / Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku / For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top