Detail info
Close

MOZART – MUSTONEN Otvárací koncert

Konvergencie - MOZART – MUSTONEN
MOZART – MUSTONEN Otvárací koncert

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

MOZART – MUSTONEN / Otvárací koncert / opening concert
Slovenská národná galéria, Bratislava

Štvrtok/Thursday 22/02/24 19.00pm

Mustonen: Toccata
Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Igor KARŠKO, Daniel RUMLER, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello
Romana UHLÍKOVÁ, kontrabas/double bass

 

A. Mozart: Klavírny koncert č. 14 Es dur, KV 449/Piano Concerto No. 14 in E-flat Major, K. 449 (komorná verzia/chamber version)

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Tom NORRIS (UK), Daniel RUMLER, husle/violin
Matej MICHALEC, viola/viola
Andrej GÁL, violončelo/cello
Romana UHLÍKOVÁ, kontrabas/double bass

(prestávka/intermission)

A. Mozart: Sláčikové kvinteto č. 3 C dur, KV 515/String Quintet No. 3 in C Major, K. 515

Igor KARŠKO, Tom NORRIS (UK), husle/violin
Martin RUMAN, Matej MICHALEC, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

Bez toho, aby vynašiel alebo používal nebývalé v technike hudby, vedel tými istými prostriedkami ako ostatní skladatelia doby sprostredkovať také hĺbky ako nikto popri ňom. Zdá sa nám to záhadné, nevieme to vysvetliť ani pochopiť,“ napísal veľký rakúsky dirigent Nikolaus Harnoncourt o Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Úvodom do fascinujúceho univerza hudby salzburského génia na Konvergenciách bude komorná verzia Klavírneho koncertu Es dur KV 449. V skladbe, ktorú sám Mozart charakterizoval ako „neobyčajné dielo“, sa na festivale po prvýkrát predstaví hlavný hosť Konvergencií: vynikajúci fínsky klavirista, skladateľ a dirigent Olli Mustonen. Znalci radia Mozartove sláčikové kvintetá medzi jeho najvýznamnejšie komorné kompozície. Dramaturgiu úvodného koncertu Konvergencií uzavrie Sláčikové kvinteto KV 515 v tónine C dur, ktorá bola v 18. storočí vnímaná ako radostná, ušľachtilá a majestátna. Hravosť, radosť, ušľachtilosť a majestátnosť, dvojportrét Mozart – Mustonen doplní Toccata fínskeho umelca, dielo z roku 1989. 

//

"Without inventing or using the unprecedented in the music, he knew, by the same means as other composers of the time, to convey such depths as no one besides him. It seems mysterious to us, we cannot explain or understand it," the great Austrian conductor Nikolaus Harnoncourt wrote about Wolfgang Amadeus Mozart. An introduction to the fascinating universe of music of the Salzburg genius at the Konvergencie chamber music festival will be a chamber version of the Piano Concerto in E-flat Major KV 449. In a piece that Mozart himself described as an "extraordinary work", the festival will for the first time feature the main guest: outstanding Finnish pianist, composer and conductor Olli Mustonen. Connoisseurs rank Mozart's string quintets among his most important chamber compositions. The dramaturgy of the opening concert will conclude with  the String Quintet KV 515 in the key of C major, which in the 18th century was perceived as joyful, noble and majestic. Playfulness, joy, nobility and grandeur, the double portrait of Mozart – Mustonen will complement the Toccata by the Finnish artist, a work from 1989. 


Trvanie koncertu: 95 minút, s jednou prestávkou
Vstupenky: 20 EUR / 15 EUR (ŤZP, senior, študent, ISIC, ITIC)

//
PERMANENTKY za špeciálnu cenu 59 EUR sú dostupné len v limitovanom počte 25 ks.
#konvergencie25rokov

//
Kompletný program festivalu Konvergencie / Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku / For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top