Detail info
Close

MOZART – MUSTONEN permanentka

Konvergencie - MOZART – MUSTONEN
MOZART – MUSTONEN permanentka

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

MOZART – MUSTONEN
22. – 25. február 2024
Slovenská národná galéria, Bratislava

„Žiadna hra tónov sa nehrá hravejšie než Mozartova hudba. Je to hudba, ktorú hrá život. Spieva a tancuje, pýta sa a odpovedá, zmĺkne a opäť sa rozoznieva. Dokáže byť veselá i smutná, temná i jasná, tragická i oslobodzujúca, koľko ďalších pomenovaní by sme mohli nájsť – pomenovaní pre znejúci zmyslový výraz života,“ napísal nemecký muzikológ Hans Heinrich Eggebrecht o fenoméne Mozart. Do smrti vo veku 35 rokov vytvoril Wolfgang Amadeus Mozart vyše 600 diel, teda tisícky strán hudby, ktorá nikdy neprestala znieť. Obraz jej tvorcu je rovnako premenlivý a neuchopiteľný ako jeho hra tónov: zázračné večné dieťa, frivolný voľnomyšlienkár, tragický nepochopený génius – každá z týchto charakteristík je azda pravdou, no určite súčasne mýtom. Fascinujúcemu univerzu Mozartovej komornej hudby bude patriť zimná edícia festivalu Konvergencie, ktorá sa uskutoční od 22. do 25. februára 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Hlavným hosťom festivalu bude vynikajúci fínsky skladateľ, dirigent a klavirista Olli Mustonen, ktorého diela zaznejú s Mozartovými.

Hudobný dvojportét Mozart-Mustonen doplnia sprievodné podujatia: projekcia režisérskej verzie Formanovho filmu Amadeus pri príležitosti 40. rokov od jeho premiéry, čítanie o hudbe s Robertom Rothom, Mozartov singspiel Bastien a Bastienka ako koncert pre deti i zvukové dobrodružstvá Stroona a Pjoniho.

Žiadna hra tónov sa nehrá hravejšie než Mozartova hudba, na festivale Konvergencie.

(for English – scroll down)

//
PERMANENTKY za špeciálnu cenu 59 EUR sú dostupné len v limitovanom počte 25 ks.
#konvergencie25rokov

//
PROGRAM FESTIVALU

štvrtok/Thursday 22/02/24
Otvárací koncert

O. Mustonen: Toccata
Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano

Igor KARŠKO, Daniel RUMLER, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 14 Es dur, KV 449/Piano Concerto No. 14 in E-flat Major, K. 449 (komorná verzia/chamber version)

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Tom NORRIS (UK), Daniel RUMLER husle/violin
Matej MICHALEC, viola/viola
Andrej GÁL, violončelo/cello
Romana UHLÍKOVÁ, kontrabas/double bass

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Sláčikové kvinteto č. 3 C dur, KV 515/String Quintet No. 3 in C Major, K. 515

Igor KARŠKO, Daniel RUMLER, husle/violin
Martin RUMAN, Ellie NORRIS (UK), viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello


piatok/Friday 23/02/24

W. A. Mozart: Duo č. 1 G dur pre husle a violu, KV 423/ String Duo No. 1 in G Major for Violin and Viola, K. 423

Igor KARŠKO, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola

W. A. Mozart: Sonáta č. 19 Es dur pre husle a klavír, KV 302 /Violin Sonata No. 19 in E-flat Major, K. 302

Igor KARŠKO, husle/violin
Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Klavírne kvarteto č. 1 g mol, KV 478/Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Igor KARŠKO, husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello


sobota/Saturday 24/02/24
17:00/5pm

W. A. Mozart: Sláčikové kvarteto č. 8 F dur, KV 168/String Quartet No. 8 in F Major, K. 168
W. A. Mozart: Sláčikové kvarteto č. 22 B dur, KV 589/String Quartet No. 22 in B-flat Major, K. 589

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Klarinetové kvinteto A dur, KV 581/Clarinet Quintet in A Major, K. 581

CHAOS STRING QUARTET
Susanne SCHÄFFER (HU-DE), husle/violin
Eszter KRUCHIÓ (HU-AT), husle/violin
Sara MARZADORI (IT), viola/viola
Bas JONGEN (NL), violončelo/cello

Ronald ŠEBESTA, klarinet/clarinet

(prestávka/intermission)

Olli Mustonen: Klavírne kvinteto/Piano Quintet

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Tom NORRIS (UK), Ellie NORRIS (UK) husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

20:30/8:30pm
MOZART REFLECTIONS (nočný koncert/night concert)
Stroon
Pjoni

nedeľa/Sunday 25/02/24
11:00/11am
W. A. Mozart: Bastien a Bastienka (detský koncert/concert for children)

Bastien – Andrej VANCEL
Bastienka – Dominika MIČÍKOVÁ
Colas – Jaroslav PEHAL
W. A. Mozart – Filip KOIŠ

IL CUORE BAROCCO
Daniel SIMANDL, dirigent


nedeľa/Sunday 25/02/24
Záverečný koncert

W. A. Mozart: Flautové kvarteto č. 1 D dur, KV 285/Flute Quartet No. 1 in D Major, K. 285

Ivica GABRIŠOVÁ, flauta/flute
Tom NORRIS (UK), husle/violin
Ellie NORRIS (UK), viola/viola
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

W. A. Mozart: Hobojové kvarteto F dur, KV 370 (368b)/Oboe Quartet in F Major, K. 370 (368b)

NN, hoboj/oboe
Tom NORRIS (UK), husle/violin
Ellie NORRIS (UK), viola/viola
Andrej GÁL, violončelo/cello

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart – O. Mustonen: Suita/Suite
Olli MUSTONEN, klavír/piano

W. A. Mozart: Kvinteto Es dur pre klavír, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot, KV 452/Quintet in E-flat Major for Piano, Oboe, Clarinet, Horn and Bassoon, K. 452

NN, hoboj/oboe
Branislav DUGOVIČ, klarinet/clarinet
NN, lesný roh/French horn
Peter KAJAN, fagot/bassoon
Jordana PALOVIČOVÁ, klavír/piano

 

Mozart / Mustonen
22 - 25 February 2024
Slovak National Gallery, Bratislava

“No play of notes is more playfully played than the music of Mozart. This is music that plays life. It sings and it dances, asks and answers, falls silent and again bursts into sound. It can be merry and sad, dark and bright, tragic and liberating; and how many more designations we could find! – synonyms for the sounding sensual expression of life,” wrote the German musicologist Hans Heinrich Eggebrecht. When he died at the age of 35, Wolfgang Amadeus Mozart had composed over 600 works, amounting to thousands of pages of music that has never ceased to sound. The image of its creator is just as mutable and ungraspable as his play of notes: marvellous eternal child, frivolous freethinker, tragic unappreciated genius – each of these characterisations would seem to be true, yet at the same time decidedly a myth. Konvergencie Chamber Music Festival will devote its ninth winter edition to the fascinating universe of Mozart’s chamber music. The festival will be held from the 22nd to the 25th of February 2024 in the inspiring newly renovated space of the Slovak National Gallery. The principal guest will be the outstanding Finnish composer, conductor and pianist Olli Mustonen, whose works will be heard alongside Mozart’s.

Complementing the musical double portrait of Mozart-Mustonen, there will be other accompanying events: a screening of the director’s version of the Forman film Amadeus, on the occasion of the 40th anniversary of its premiere; readings about music with Robert Roth; Mozart’s singspiel Bastien and Bastienne as a concert for children; and the sonic adventures of Stroon and Pjoni.

No play of notes is played more playfully than Mozart’s music at Konvergencie (Convergences).

//
Kompletný program festivalu Konvergencie / Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku / For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top