Most pri Bratislave - Rozlúčka s letom

Most pri Bratislave - Rozlúčka s letom

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Účinkujúci: Sematam, Hex, Slniečko, Iné Kafe, Los Brados, Maliny Jam, Free-Zee Šance, Deti z Mostu, FolklórTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top