Mucha Quartet

57. ročník Bratislavských hudobných slávností
Mucha Quartet

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Sobota  1.10.  o 16.00 h    Malá sála Slovenskej filharmónie

Mucha Quartet

 

Juraj Tomka, I. husle              Jozef Ostrolucký, II. husle

Veronika Kubešová, viola       Pavol Mucha, violončelo

Lucia Duchoňová, mezzosoprán

 

Mikuláš Moyzes             Sláčikové kvarteto č. 1 D dur                 

Frico Kafenda                 Sláčikové kvarteto G dur                        

Ilja Zeljenka                  Sláčikové kvarteto č. 6

                                        Zariekania, pre sláčikové kvarteto a alt          

Mikuláš Moyzes             Sláčikové kvarteto č. 3 fis mol

 

Ďalší festivalový koncert, ktorý zásluhou umeleckej aktivity Muchovho kvarteta oživuje takmer zabudnuté kompozičné dedičstvo tvorcov spred nástupu generácie našej hudobnej moderny. Diela Mikuláša Moyzesa a Frica Kafendu dopĺňa ukážka z bohatej kvartetovej tvorby Ilju Zeljenku. Aj komornou tvorbou si pripomíname skladateľovu nedožitú deväťdesiatku.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top