Musica aeterna

Musica aeterna

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Nedeľa 30.9. o 16.00 h Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Musica aeterna
Czech Ensemble Baroque Quintet
Sophie Daneman, soprán
Bork-Frithjof Smith, kornet

Andre Campra, Michel Lambert, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier
Egon Krák Umlčané múzy premiéra
(koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia)

Koncert z hudby francúzskeho baroka i slovenskej moderny je spomienkou na koniec Veľkej vojny v európskom historickom kontexte, evokujúcou symbolický obraz umlčaných múz...
Múzy nás budú sprevádzať od veľkolepej nádhery hudby, ktorá sa zrodila v „Storočí Ľudovít XIV“ (Voltaire) k vokálnemu cyklu Umlčané múzy (2018), ktorého protagonistkou bude magická britská sopranistka Sophie Daneman.

Galéria

picture Musica aeterna

Na mape

Top