Detail info
Close

NW3 Trio

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
NW3 Trio

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Utorok 30.04.2024 19.00 h, Malá sála SF, cyklus KH

NW3 Trio

NW3 Trio
Esther Kim husle
Richard Harwood violončelo
Peter Breiner klavír
Kristína Pláňavská hoboj

Peter Breiner    Sonata Ostinata
                         The Magic Garden of Casual Delights
                          To Dear Mr. Bach on His Birthday
                          Quiet Hommage to my Great-great Grandfather


Antonín Dvořák  Klavírne trio č. 4 Dumky, op. 90

Peter Breiner, autor s otvorenou mysľou, bystrým umom a naozaj muzikantským srdcom. Aj titul jeho šarmantnej zdravice „pánu Bachovi“ vystihuje povahu tohto autora. Sonata ostinata sa opiera o formový pôdorys klasicistickej sonáty, no jej témy a spôsob rozvíjania ideí vyrastá i z tradície džezového klavírneho tria. Breinerove autorské skladby dopĺňa pri príležitosti roku českej hudby aj klavírne trio Antonína Dvořáka s podtitulom Dumky. Skladateľ ho komponoval hneď po dokončení Rekviem na jeseň 1890. „Bude to veselé a smutné. Někde to bude jako zádumčivá píseň, tu zase jakoby veselý tanec, avšak ve slohu lehčím, abych tak řekl, populárnějším, zkrátka aby to bylo pro vyšší i nižší.“ Práve „ľahkosť slohu“ vysvetľuje, prečo je toto dielo populárnejšie než vrcholne prepracované Klavírne trio f mol. Po boku Petra Breinera vystúpi i Richard Harwood, prvý violončelista Royal Philharmonic Orchestra a kórejsko-škótska huslistka Esther Kim, ktorá je taktiež členkou kráľovského orchestra. Hobojové party v Dvořákovom diele naštuduje mladá slovenská hobojistka Kristína Pláňavská, ktorá je členkou Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.


40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazuTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Odporúčané

Top