Detail info
Close

Nezabudnúť / Voices of the Holocaust & Chassidic Songs: Devět bran

KONVERGENCIE 2023
Nezabudnúť / Voices of the Holocaust & Chassidic Songs: Devět bran

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

streda 13/09 / 19:00 / Nezabudnúť / Moyzesova sieň Bratislava
Voices of the Holocaust / Chassidic Songs: Devět bran

„Never shall I forget that night, the first night in camp, that turned my life into one long night seven times sealed.“ / „Nikdy nezabudnem na tú noc, prvú noc v tábore, ktorá zmenila môj život na jednu dlhú noc, na noc siedmich pečatí...“
Elie Wiesel, úryvok z básne Never Shall I Forget (Noc)

Nesmieme zabudnúť – a predsa niektorí popierajú holokaust. Pamätníkov, ktorí si pamätajú hrôzy 2. svetovej vojny, je čoraz menej. Ostávajú však ich príbehy pripomínajúce zlo, aké sa v dejinách nesmie zopakovať. Nórsky klavirista Haakon Smith a jeho manželka, operná speváčka Martha Smith, bývali vo štvrti Washington Heights v New Yorku. Pozorne počúvali a zapisovali spomienky svojich susedov, ktorí prežili holokaust a pretavili ich do hudobno-slovného cyklu „Voices of the Holocaust“. Cyklus piesní počuli ľudia v USA i mnohých krajinách Európy. Deň po slovenskej premiére v žilinskej Novej Synagóge ich festival Konvergencie uvedie v Moyzesovej sieni v Bratislave, opäť v orchestrálnej úprave Daniela Rumlera a v podaní Hilaris Chamber Orchestra, sopranistky Evy Šuškovej, tenoristu Matúša Šimka a klaviristu Haakona Smitha. Sprievodné slovo prednesú Eva Matejková a Marián Slovák.

Úspešný projekt Chassidic Songs (Chasidské piesne) vznikol pred desiatimi rokmi z iniciatívy bratislavského rabína Barucha Myersa a renomovaných slovenských hudobníkov: violončelistu Jozefa Luptáka, akordeonistu Borisa Lenka a huslistu Miloša Valenta. Chasidské piesne sú clivé, plné nekonečného smútku i bezstarostne veselé. Svojou krásou dokážu poslucháčov dohnať k slzám, aby ich vzápätí strhli a roztancovali. Súčasťou kultúrnej pamäti Chasidov je i kniha Jiřího Langera Devět bran, ktorú nacisti takmer zničili. Niekoľko kópií sa podarilo zachrániť, vďaka čomu prežil pozoruhodný odkaz chasidskej komunity z obdobia pred holokaustom. V máloktorom literárnom diele sa nachádza toľko múdrosti, jemnosti a krásy pretkanej citlivým humorom. Úryvky z knihy Devět bran prečítajú Božidara Turzonovová a František Kovár.

Marilee Eckert, Martha Smith: VOICES OF THE HOLOCAUST
HILARIS CHAMBER ORCHESTRA
Haakon SMITH (USA/NO) – klavír
Eva ŠUŠKOVÁ – soprán
Matúš ŠIMKO – tenor
Marián SLOVÁK, Eva MATEJKOVÁ – sprievodné slovo
Daniel RUMLER – aranžmány

DEVĚT BRAN
CHASSIDIC SONGS
Baruch MYERS – klavír, spev
Miloš VALENT – husle, viola
Boris LENKO – akordeón
Jozef LUPTÁK – violončelo

Božidara TURZONOVOVÁ, František KOVÁR – slovo

//

Trvanie koncertu: 140 minút s prestávkou

Vstupenky: 17 € / 12 €, súčasťou vstupenky je CD „More Chassidic Songs“

Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 

EN
Wednesday 13/09 / 19:00 / Not to be forgotten / Moyzes Hall Bratislava
Voices of the Holocaust / Chassidic Songs: Nine gates

„Never shall I forget that night, the first night in camp, that turned my life into one long night seven times sealed.“
Elie Wiesel, from the poem Never Shall I Forget (Night)

We must not forget – and yet some deny the Holocaust. Fewer and fewer witnesses remember the horrors of World War 2. What remains, however, are their stories reminiscent of an evil that must not be repeated in history. Norwegian pianist Haakon Smith and his wife, opera singer Martha Smith, lived in the Washington Heights in New York City. They listened carefully and recorded the memories of their neighbours, Holocaust survivors' and transformed them into the "Voices of the Holocaust." The song cycle was heard by people in the USA and many European countries. The day after the Slovak premiere in Žilina's New Synagogue, Konvergencie Chamber Music Festival will present them in the Moyzes Hall in Bratislava, again with an orchestral arrangement by Daniel Rumler and performed by the Hilaris Chamber Orchestra, soprano Eva Šušková and tenor Matúš Šimko accompanied with the stories read by actors Eva Matejková and Marián Slovák.

The successful project Chassidic Songs was created ten years ago from the initiative of Bratislava rabbi Baruch Myers and renowned Slovak musicians: cellist Jozef Lupták, accordionist Boris Lenko and violinist Miloš Valent. Chassidic songs are beautiful, full of endless sadness, and carefreely hilarious. They can bring listeners to tears and dance in no time. Part of the cultural memory of the Chasidism is Jiří Langer's book Nine Gates, which the Nazis almost destroyed. Several copies have been preserved, surviving a remarkable legacy of the Chasidic community before the Holocaust. Few literary works contain so much wisdom, gentleness and beauty interwoven with sensitive humour. Božidara Turzonovová and František Kovár will read excerpts from this book.


Marilee Eckert, Martha Smith: Voices of the Holocaust
Hilaris Chamber Orchestra
Haakon SMITH (USA/NO) – piano
Martha SMITH (US/NO) – music, script, narration
Eva ŠUŠKOVÁ – soprano
Matúš ŠIMKO – tenor
Daniel RUMLER – orchestral arrangements

Devět bran / Nine Gates
Chassidic Songs:
Baruch MYERS – piano, voice
Miloš VALENT – violin, viola
Boris LENKO – accordion
Jozef LUPTÁK – cello

Božidara TURZONOVOVÁ, František KOVÁR – narration

//

Concert duration: 140 minutes with one intermission

Tickets: 17 € / 12 €, CD „More Chassidic Songs“ is included in the ticket

Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top