Po zarostlém chodníčku

JANÁČEK 2023
Po zarostlém chodníčku

Dátum: 9. marca 2023
Miesto: Moyzesova sieň, Bratislava
Adresa: Vajanského nábrežie 12, Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
9
Mar 2023
19:00
Po zarostlém chodníčku
Moyzesova sieň

Bratislava

Popis podujatia

 Janáček 2023

9. 3. 2023
Štvrtok

Po zarostlém chodníčku

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Pochod modráčků JW VII/9
Pohádka JW VII/5
Presto JW VII/6
Po zarostlém chodníčku I. JW VIII/17
(úprava pre sláčikové kvarteto J. Burghauser)
Capriccio „Vzdor“ pre klavír ľavú ruku a súbor dychových nástrojov JW VII/12

Peter BIELY, Daniel RUMLER, husle
Martin RUMAN, viola
Jozef LUPTÁK, violončelo
Nora SKUTA, klavír

BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA (CZ)
Pavel ŠNAJDR, dirigent
Miroslav BEINHAUER (CZ), klavír

„Bratislava se mi zalíbila,“ možno sa dočítať v korešpondencii Leoša Janáčka (1854 – 1928) obdivujúceho v 20. rokoch 20. storočia „krásné staré město a bystrý Dunaj“. Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie ponúkne od 2. do 12. marca v Bratislave koncentrovaný exkurz do fascinujúceho sveta komornej hudby moravského majstra v podaní renomovaných českých a slovenských interpretov. Prvý festivalový deň otvoria rozmarný Pochod modráčků pre pikolu a klavír a violončelová Pohádka na motívy príbehu o cárovi Berendejovi. Hudba pôvodne klavírneho cyklu Po zarostlém chodníčku zaznie v kvartetovej úprave Jarmila Burghausera a koncert vyvrcholí Capricciom s podtitulom „Vzdor“. Vznik netradične obsadeného diela inšpiroval klavirista Otakar Hollmann, ktorý prišiel o ruku v 1. svetovej vojne. Virtuóznu burlesku s lyrickými kontempláciami uvedie český špecialista na hudbu 20. a 21. storočia Mirek Beinhauer s členmi Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdra.

/
Trvanie koncertu: 90 minút s prestávkou
/
Celý program festivalu Konvergencie – JANÁČEK 2023: www.konvergencie.sk
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

ENGLISH
Janáček 2023

9. 3. 2023
Thursday

On an Overgrown Path

Leoš Janáček (1854 – 1928)
March of the Bluebirds JW VII/9
Fairy Tale JW VII/5
Presto JW VII/6
On an Overgrown Path (Book I) JW VIII/17
(arr. for string quartet J. Burghauser)
Capriccio “Defiance“ for Piano Left Hand and Wind Ensemble JW VII/12

Peter BIELY, Daniel RUMLER, violin
Martin RUMAN, viola
Jozef LUPTÁK, cello
Nora SKUTA, piano

BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA (CZ)
Pavel ŠNAJDR, conductor
Miroslav BEINHAUER (CZ), piano

“I fell in love with Bratislava,” one may read in the correspondence of Leoš Janáček (1854 – 1928) in the 1920s, admiring “the beautiful old town and the exquisite Danube”. From March 2 to March 12, the fascinating world of chamber music by this Moravian master will be explored in Bratislava, with performances by highly reputed Czech and Slovak musicians at Konvergencie, the international festival of chamber music. The first festival day opens with the whimsical March of the Bluebirds for piccolo and piano and the Fairy Tale for cello, based on motifs from the Tale of Tsar Berendey. On an Overgrown Path, originally a piano cycle, will be heard in Jarmil Burghauser’s arrangement for string quartet, and the concert will climax with the Capriccio subtitled “Defiance”. The untraditional line-up of the work was originally inspired by the pianist Otakar Hollmann, who lost a hand in World War I. The virtuoso burlesque with magnificent lyrical passages will be presented by the Czech specialist in 20th and 21st century music Mirek Beinhauer, together with members of the Brno Contemporary Orchestra, conducted by Pavel Šnajdr.

/
Concert duration: 90 minutes with one intermission
/
For the whole program and updates follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Odporúčané

Top