Pro Musica Nostra Gömöriensi / Štítnik

PRO MUSICA NOSTRA GÖMÖRIENSI 2022
Pro Musica Nostra Gömöriensi / Štítnik

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Pro Musica Nostra Gömöriensi / Štítnik

Dátum: 1. 10. 2022 (sobota) o 18.00 hod.

Miesto konania:Evanjelický kostol a.v. Štítnik

 

Účinkujú:
MUSICA AETERNA

Peter Zajíček umelecký vedúci / husle

Michal Klas husle

Ján Gréner viola

Michaela Čibová violončelo

Metod Podolský violone

Adam Štefunko čembalo

Igor Herzog teorba

 Helga Varga Bach soprán

 

Program:

Daniel Georg Speer: Suita in c zo zbierky Hudobný turecký Eulenspiegel

Daniel Georg Speer: Sonáta á 3 zo zbierky Hudobný turecký Eulenspigel

Daniel Georg Speer: O praelar dies moteto pre soprán, sláčikové nástroje a basso continuo zo zbierky Philomela Angelica

Samuel Capricornus: Sonáta č. 5 á 3 zo zbierky Prothimia suavissima II

Samuel Capricornus: Domine Jesu Christe, moteto pre soprán zo zbierky Opus Musicum II

Samuel Capricornus: Sonáta č. 3 á 3 zo zbierky Prothimia suavissima II

Daniel Georg Speer: Sonáta 32 á 3 zo zbierky Hudobný turecký Eulenspiegel  Daniel Georg Speer:O Jesu meus amor moteto pre soprán, sláčikové nástroje a basso continuo zo zbierky Philomela Angelica

 

Skladateľ, hudobný teoretik, pedagóg, spisovateľ, ale aj dobrodruh Daniel Georg Speer žil po roku 1650 nejaký čas na území dnešného Slovenska na Spiši a Šariši, kde sa aj vyučil za trubača. Ako hudobník sa tiež zúčastnil bojov proti Turkom, ktorí ho zajali. Po prepustení slúžil sedmohradskej šľachte, vrátil sa do Košíc a neskôr odišiel do Carihradu. Od roku 1688 pôsobil ako pomocný kantor na škole v Göppingene, tu ho však roku 1689 zbavili miesta a odsúdili do väzenia za napísanie politického letáku. Vďaka jeho tvorbe môžeme získať ucelený obraz o živote v 17. storočí, a to nie iba v oblasti každodenného života, ale aj z politického a hudobného pohľadu. Zbierka skladieb Hudobný-turecký Eulenspiegel ilustrujúca širokú paletu vokálnej a inštrumentálnej hudby svojej doby opisuje dobrodružstvá „za vpádu tureckého“. Na strane druhej zas zbierka Philomela Angelica je príkladom sakrálnych kompozícií. V inom kúte našej krajiny pôsobil ďalší barokový skladateľ – Samuel Capricornus. Najviac svojich diel skomponoval za svoj krátky život (žil iba 37 rokov) počas svojho pobytu v Prešporku, kde pôsobil ako hudobný riaditeľ bratislavského evanjelického chrámu. Kolegovia oceňovali jeho diela slovami „opera virtuosa“. Capricornus je považovaný za prvého hudobníka európskeho formátu, ktorý sa objavil na našom území a povzniesol hudobný život mesta na nebývalú úroveň.

 

Vstupenky: 6,-Eur           

                    4,-Eur – študenti, dôchodcovia, ZŤP

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

 Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top