Pro Musica Nostra Nitriensi

Pro Musica Nostra Nitriensi

Dátum: 28. - 29. septembra 2020
Miesto: Palárikovo, Beladice

Vstupenky

Pondelok
28
Sep 2020
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Pro Musica Nostra Nitriensi
Utorok
29
Sep 2020
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Pro Musica Nostra Nitriensi

Popis podujatia

Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert Palárikovo
Dátum: 28. 9. 2020 / 18.00
Miesto konania: Poľovnícky kaštieľ Palárikovo

Účinkujú:
SOLAMENTE NATURALI
Miloš Valent umelecký vedúci / husle, viola, spev
Ján Rokyta cimbal, flauty, duduk, klarinet, spev
Peter Michálik husle, spev
Peter Vrbinčík viola, spev
Piroska Baranyay violončelo
Lumír Machek kontrabas
Soma Dinyés čembalo, daf, gong, triangel

Hudobný glóbus

POLSKY
Telemann - Rostocký manuskript výber
Szirmay-Keczer - Nápevy starých slovenských zpjevanek od urozené Anny Szirmay rozené Keczer výber

WESTY 
Telemann - Les Moscovites, L´Esperance de Mississipi
Playford - A new hornpipe
Mateis - Scotch humour
Uhrovská zbierka - Hungaricus No. 20

MORAWKY
Aria Hannaco
Hirschmentzel - Moravica, Alia illepida
Zbierka F. Bartosa, 1830 - Balada

KURUCZKY
Uhrovská zbierka - Tanec
Telemann - Les Janissaires
Uhrovská zbierka - Nota Kurucz I, II
Szirmay-Keczer - Žela trowke

ORIENTALKY
Szirmay-Keczer - Tanec I, II
Berlínska zbierka - En Kitzvo
Szirmay-Keczer - Tanec
Uhrovská zbierka - Melódia
Telemann - Les Turcs

Naše predstavy o svete sú rôzne; sú však veľmi výrazne determinované existenciou hraníc medzi kontinentmi a štátmi. Všetky hranice však na glóbuse Zeme miznú v súvislosti s hudbou. Tá ma v každom kúte sveta rovnaké zdroje, rovnaké korene, čerpá energiu z rovnakých zdrojov. V súčasnosti narastá záujem ľudstva o etnickú hudbu a jej rôzne mutácie; silu etnika a ľudového živlu si však všímali aj hudobníci minulosti. Aj tí najväčší z veľkých vo svojej tvorbe veľmi hojne a efektne aktivizovali; patrí medzi nich aj Georg Philipp Telemann a jeho hudobno-zemepisné aktivity. Sila etnika však drieme aj v rôznych anonymných zbierkach a spevníkoch. Z nich potom môžu čerpať inšpiráciu ďalší najväčší z veľkých…


29. 9. 2020 / 18.00
Miesto konania: Park Hotel Tartuf Beladice

Účinkuje:
Jana Boušková harfa

Program:
J. S. Bach - Suita pre lutnu č. 1 BWV 996
Suk - Letní dojmy op. 22B (arr. pre harfu Jana Boušková)
Dvořák - Suita A dur Americká, op. 98 (arr. pre harfu Jana Boušková)
Smetana - Vltava z cyklu Má vlast (arr. pre harfu Hanuš Trneček)

Harfa a jej menšia mutácia lýra je jedným zo symbolov hudobníkov. Najmä európska mytológia ich vníma ako alegórie hudby a večnosti. Bájny pevec Orfeus svojou hrou na lýre rozcitlivel podsvetie. Korpusy týchto nástrojov sú často zobrazované na reliéfoch, maľbách, či sochách. Ich zvuk má rovnako magický a symbolický rozmer. V dejinách hudby prežívala harfa cyklické krízy a vzostupy; je konštrukčne veľmi náročná a háklivá, interpretačne zasa veľmi náročná. Predsa však existuje množstvo pôvodnej tvorby pre harfu - či už komornej alebo koncertantnej. Okrem originálnych harfových diel sa môžu harfisti oprieť aj o transkripcie iných kompozícií (Suk, Dvořák, Smetana). Harfa zaujala trvalú pozíciu aj v zostave novodobého symfonického orchestra a mnohí autori jej party dokonca zdvojujú.


Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert Nitra
Dátum: 30. 9. 2020 /18.00
Miesto konania: Bazilika sv. Emeráma Nitra

Účinkujú:
Vokálny súbor VocaMe
Gerlinde Sämann soprán
Sigrid Hausen mezzosoprán
Petra Noskaiová alt
Michael Popp umelecký vedúci / fidula, harfa, santur, ikliğ, dilruba, oud

Program:
Kassia Christina martys
O Phariseos
Yper ton Ellinon
Tou stavrou sou i dynamis 
von Bingen - Columba aspexit
Škola Notre Dame - Sol sub nubes
von Bingen - Spiritus sanctus
Aer enim
Aliénor de Bretagne - Orbis factor
Kassia - I Edessa
I ton lipsanon sou thiki
Ek rizis agathis

Pod tlakom dehumanizovaných sociálnych väzieb a neuváženej digitalizácie nášho života vyhľadáva hudobná produkcia v súčasnosti stále častejšie polohy mysticizmu, vnútornej rovnováhy, ľudskej pokory. Moderný človek má veľké vzory v osobnostiach hudobného stredoveku; ideály kresťanstva sa začali šíriť Európou v pomerne náročných podmienkach a výraz ranokresťanskej hudby je v súlade s danými okolnosťami. Jednohlasné chorálové melódie vyvierajú z duše človeka a uvádzajú ho do nadčasových dimenzií. Od 9. storočia začali autori vystupovať z anonymity. Vznikla prvá profesionálna „kompozičná“ škola Notre Dame (majstri Léoninus a Pérotinus). Byzantínka, mystička a poetka Kassia, nemecká liečiteľka Hildegard von Bingen a potomok kráľovských predkov Aliénor de Bretagne zastupujú v dejinách hudby tvorivého ducha ženského pokolenia.


Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert Belá
2. 10.2020 / 18.00
Miesto konania: Château Belá

Účinkujú:
Michaela Koudelková zobcové flauty
Libor Mašek barokové violončelo
Monika Knoblochová čembalo

Program:
Telemann - Sonáta C dur TWV 41:C5
Matteis - Diverse Bizzarie sopra la Vecchia Sarabanda ò pur Ciaccona
J. S. Bach - Sonáta E dur BWV 1035
Quantz - Sonáta d mol QV 1:168
Vivaldi - Sonáta h mol RV 36
Corelli - La Follia

Žánrovú ponuku obohatili hudobníci po prelome 16. a 17. storočia najmä o množstvo nových útvarov inštrumentálnej hudby. V oblasti komornej hudby to boli najmä rôzne mutácie sonátových cyklov. Triová sonáta zvádzala zápas o priazeň skladateľov v súčinnosti so sólovou sonátou. Skladby pre dva melodické hlasy a basso continuo nechýbajú v súpise diel známych majstrov. Georg Philipp Telemann je jednou zo stálic na orbitoch dejín hudby. Jeden z najuniverzálnejších majstrov danej doby sa venoval aj triovej sonáte a v mnohom naznačoval nasledujúci vývoj. Talian Nicola Matteis - druhý Corelli - pôsobil v Londýne a bravúrnym spôsobom tam nahradil obľúbený francúzsky model interpretácie talianskym. Symbolom barokovej hudby je Johann Sebastian Bach.
Presadzoval nemecký spôsob myslenia závislý na polyfónii, ale nechal sa často inšpirovať čarom talianskej triovej sonáty. Johann Joachim Quantz bol špecialistom na flautovú interpretáciu a takisto venoval svojmu nástroju množstvo sonátových útvarov. Antonio Vivaldi a Arcangelo Corelli boli najvýznamnejšími "magnátmi" talianskeho baroka. Prvý sa preslávil najmä operou a koncertmi, druhý exceloval v žánri concerto grosso...obidvaja však zameriavali optiku aj na triovú a sólovú sonátu.


Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert Komárno
Dátum: 3. 10. 2020 / 18.00
Miesto konania: Stará pracháreň Komárno

Účinkujú:
Mucha Quartet
Juraj Tomka I. husle
Jozef Ostrolucký II. husle
Veronika Kubešová viola
Pavol Mucha violončelo
Iva Bittová spev, husle

Program.
Bartók / Godár - Slovenské spevy / výber
Janáček / Godár - Moravská lidová poezie v písních / výber
A. Moyzes - Štyria hudci, op. 57 / výber
Bartók - Štyri slovenské piesne
Suchoň - Preletel sokol z cyklu Obrázky zo Slovenska

Akákoľvek hudba má svoje korene hlboko zapustené do etnického, ľudového gruntu. Takými prototypmi hudby novej epochy sú ľudová pieseň a ľudový tanec; tej epochy, v akej chce človek vystupovať v pozícii tvorcu, autora, skladateľa. V období prelomu 19. a 20. storočia nastala v Európe alarmujúca situácia spôsobená duchovnou krízou; osvedčené systémy strácali na dychu a mali byť nahradené čímsi novým, aktuálnym, všeobecne platným. Bol to práve folklór, ktorý ľudstvo vyslobodil z tiesne. Béla Bartók a Leoš Janáček nasadili jednoznačný kurz smerom späť ku koreňom, k samotným princípom. Ich hudba magnetizovala okolie; podľahli jej aj vážení autori a profesori Alexander Moyzes a Eugen Suchoň. Vladimír Godár v kooperácii s expresívnou Ivou Bittovou posunuli udalosti ešte hlbšie k žeravému jadru hudobnos


Pro Musica Nostra Nitriensi / koncert Levice
Dátum: 4. OKTÓBER NEDEĽA 18.00
Miesto konania: Židovská synagóga Levice

Účinkujú:
Komorný súbor Barocco sempre giovane 
Jan Souček hoboj
Gustáv Beláček basbarytón
Jiří Lábus, Vilma Cibulková, Vilém Udatný recitácia

Program:
J. S. Bach - Kantáta Ich habe genug, BWV 82
Lustig - Kantáta 
Zdanlivo nesúrodé spojenie dvoch veľkých umeleckých diel. Kantátu Ich habe genug pre sólový bas, hoboj a sláčikové nástroje skomponoval Johann Sebastian Bach roku 1727 na text neznámeho autora. Odkazuje na rozprávanie o zbožnom starcovi z jeruzalemského chrámu, Simeonovi. Témou je smrť ako vyslobodenie zo sveta plného biedy a zúfalstva. Epická báseň Arnošta Lustiga „Kantáta“ je obžalobou najstrašnejšieho zločinu v histórii ľudstva, Šoa. Napriek tomu ani jedna z týchto kompozícií nekončí beznádejou: „Hovoria nám naši mudrci, že síce nie je možné neplakať, ale večný plač by zničil nás samotných, až by sme sa stali tými, nad ktorými plačeme...Budúcnosť je inde, pretože spomienky je len polovicou bytia.“Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZRUŠENÉ - Pro Musica Nostra Nitriensi

Predstavenie Pro Musica Nostra Nitriensi, ktoré sa malo konať dňa 2.10.2020 o 18:00 hod. v Château Belá , je ZRUŠENÉ!

Predstavenie Pro Musica Nostra Nitriensi, ktoré sa malo konať dňa 3.10.2020 o 18:00 hod. v Stará pracháreň, Komárno, je ZRUŠENÉ!

Predstavenie Pro Musica Nostra Nitriensi, ktoré sa malo konať dňa 4.10.2020 o 18:00 hod. v Židovská synagóga, Levice, je ZRUŠENÉ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.
POZOR: Klienti, ktorí si vstupenky zakúpili na predajnom mieste Avion Shopping Park v Bratislave, Bory Mall v Bratislave, Aupark Bratislava alebo v OC MAX Prešov, ich môžu vrátiť výhradne na centrálu spoločnosti, a to poštou na adresu: Ticketportal SK, s. r. o. , P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou je nutné zaslať poštou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. , P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava. Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
► pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava. Zároveň prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.
► pri platbe Benefitovou poukážkou - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade úhrady doplatku je potrebné uviesť aj číslo účtu klienta. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava. Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF, a číslo účtu klienta, kam bude vrátená suma za Darčekovú poukážku Ticketportal. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top