Pro musica nostra Thursoviensi

Pro musica nostra Thursoviensi

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Pro musica nostra Thursoviensi je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa uskutoční 16. – 23. 6. 2019 v Žilinskom kraji. Vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu prezentácie klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni s medzinárodnou účasťou a zároveň predstaviť publiku vybrané historické pamiatky regiónu ako netradičné koncertné priestory.

Hudobné centrum a občianske združenie Cultura nostra organizujú festival v spolupráci s vybranými mestami a obcami z regiónu Žilinského samosprávneho kraja. V priebehu ôsmych dní sa Gbeľany, Kotešová, Orlové, Čadca, Rajec, Predmier, Budatín a Bytča premenia na miesta, ktoré návštevníkom sprostredkujú hudobné umenie nielen prostredníctvom koncertov, ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z najkrajších historických pamiatok regiónu.
Viac informácii o festivale nájdete na www.hc.sk

Názov koncertu: Pro musica nostra Thursoviensi/ Budatín
Pondelok 17. júna 2019 o 18.00 hod
Miesto koncertu: Kaplnka hradu Budatín

Účinkujú:
Le petit Concert d´Apollon
Radka Kubínová baroková priečna flauta
Krzysztof Firlus viola da gamba
João Rival čembalo

Program:

Le Concert Spirituel
Jean – Marie Leclair (1697 – 1764)
Sonáta č. 8 op. 2 D dur pre flautu a basso continuo
Adagio
Allegro
Sarabanda: Largo
Allegro assai

Joseph Nicolas Pancrace Royer (1705 – 1755)
1. kniha Pièces de Clavecin, 1744
Allemande
La marche des Scythes
Jean - Philipp Rameau (1683 – 1764) Koncert č. 2 G dur pre čembalo, flautu a violu da gamba z Pièces de clavecin en concerts La Laborde La Boucon L´Agacante Menuet I a II
François Couperin (1668 – 1733) Suita č. 1 e mol z Pièces de violes avec la basse
Prélude
Allemade legère
Sarabande grave
Gigue

Georg Philip Telemann (1681 – 1767)
Trio g mol pre flautu, viola da gamba a čembalo
Siciliana
Allegro Adagio Allegro assai

Text o koncerte:
Tradícia parížskych Le Concert Spirituel bola jedným z prvých manažérskych projektov typu abonentných koncertov. Cykly prebiehali v rozpätí rokov 1725 – 1790 väčšinou vo veľkonočnom období, kedy boli iné kultúrne ustanovizne zatvorené. O dočasnú renesanciu tejto tradície sa v 19. storočí postaral najmä skladateľ a klavirista Charles Valentin Alkan. Organizátori cyklov iniciovali vznik nových diel najmä v oblasti komornej, orchestrálnej a sakrálnej hudby a prizývali k spolupráci zahraničných umelcov (vrátane Johanna Christiana Bacha, Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta). Vo vedení asociácie sa vystriedali mnohé osobnosti francúzskeho kultúrneho života. Najvýraznejšie však prispievali poprední francúzski skladatelia – najmä tí, ktorí nepatrili k suite kráľovských vyvolencov.

Vstupenky:
6,-Eur
4,-Eur – študenti, dôchodcovia, ZŤP


Názov koncertu: Pro musica nostra / Gbeľany
Streda 19. júna 2019 o 19.00 hod
Miesto koncertu: Château Gbeľany

Účinkujú:
Barocco sempre giovane
Josef Krečmer umelecký vedúci / husle
Iva Kramperová husle
Vít Chudý husle
Matěj Štěpánek violončelo
Jan Zemen violončelo

Program:
Hommage à Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Sinfonia avanti la Senna Festeggiante RV 693
Allegro alla francese
Andante molto
Allegro

Koncert d mol pre dvoje huslí, violončelo, sláčikové nástroje a continuo RV 565
zo zbierky "L'Estro Armonico" op. 3/11
Allegro
Adagio e Spiccato
Allegro
Largho e Spiccato
Allegro

Koncert B dur pre husle, violončelo, sláčikové nástroje a čembalo RV 547
Allegro moderato
Andante
Allegro molto

Koncert f mol pre dve violončelá, sláčikové nástroje a continuo RV 531
Allegro
Largo
Allegro

Koncert d mol pre dvoje huslí, sláčikové nástroje a continuo RV 514
Allegro non molto
Adagio
Allegro molto

Koncert D dur pre dvoje huslí, dve violončelá, sláčikové nástroje a continuo RV 564
Allegro
Largo
Allegro


Text o koncerte:
Miláčik publika na celom svete, Antonio Vivaldi slávil počas života triumfálne úspechy najmä ako autor operných diel. Venoval sa aktivitám ctihodného impresária v niekoľkých talianskych operných domoch. Na vrchole kariéry nadviazal kontakty s rakúskym cisárom Karolom VI., ktorý skladateľovi ponúkol lukratívnu pozíciu v jednom z viedenských divadiel. Žiaľ, cisár predčasne zomrel a Vivaldiho v krátkom čase čakala potupná smrť v biede a ničote. Jeho opery sú stále skôr témou pre odborníkov a lesk jeho odkazu zabezpečujú predovšetkým koncertantné diela pre rôzne typy nástrojov. Prevládajú samozrejme skladby pre Vivaldiho nástroj, teda pre husle, jeho záber však pokryl aj violončelo, či dychové nástroje v rôznych typoch zoskupenia od sólových koncertov až po štvorkoncerty.


Vstupenky:
12,-Eur
10,-Eur - študenti, dôchodcovia, ZŤP


Pro musica nostra / Orlové
Štvrtok 20. júna 2019 o 18.00 hod
Miesto koncertu: Kaštieľ Gino Park Palace, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého Orlové

Účinkujú:
Le nuove musiche
Hilda Gulyásová soprán
Adam Szendrei husle
Jakub Mitrík umelecký vedúci / theorba
Adela Mojžišová recitácia

Program:
Ovidius - Lettere amorose / List kráľovnej Dido

Giovanni Battista Fontana (ca. 1571 – ca. 1630)
Sonata 2da

Alessandro Piccinini (1566 – 1638)
Toccata 1ma

Sigismondo d´India (ca. 1582 – pred 1629)
Lagrimate, occhi miei

Niccolo Matteis (? – 1737)
Aria amorosa

Sigismondo d´India
Sfere fermate

Niccolo Matteis
Diverse bizzarrie sopra la Vecchia Sarabanda ó pur Ciaccona

Giovanni Girolamo Kapsperger (ca. 1580 – 1651)
Tu che pallido e sangue

Toccata 2da – Libro terzo

Dario Castello (ca. 1590 – ca. 1658)
Sonata prima

Giovanni Girolamo Kapsperger
Ultimi miei sospiri

Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Si dolce tormento


Text o koncerte:
Hudobná tvorba bola na prelome 16. a 17. storočia determinovaná dynamickým súperením dvoch základných poetík. Takzvaná prima prattica preferovala náročný polymelodický štýl renesančných majstrov a sakrálnu hudbu (epicentrom bol samozrejme Vatikán a Rím). Tvrdou opozíciou boli prívrženci poetiky seconda prattica, teda nového, monodického štýlu, bazírujúceho na sprevádzanom jednohlase. Dominujúcou osobnosťou bol v čase tohto skrutínia Claudio Monteverdi – prvý z reformátorov opery. Zatiaľ čo v operách Monteverdi jednoznačne presadzoval monódiu, v ôsmich knihách madrigalov aktívne polemizuje s obidvomi štýlmi a pôsobí skôr ako syntetik. Po Monteverdiho stopách sa vydalo množstvo skladateľov, ktorí monodický princíp aplikovali v inštrumentálnej aj vokálnej hudbe.


Vstupenky:
10,-Eur 
8,-Eur - – študenti, dôchodcovia, ZŤP


Pro musica nostra / Bytča
Piatok 21. júna 2019 o 20.00 hod
Miesto koncertu: Nádvorie Bytčianskeho zámku Bytča

Účinkujú:
Solamente naturali
Miloš Valent umelecký vedúci / husle

Program:
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704)
Sonáta 11 à cinque pre sláčikové nástroje a basso continuo
(zo zbierky Sonatae tam aris quam aulis servinetes 1676)

Antonio Bertali (1605 – 1669)
Sonáta á 6 pre sláčikové nástroje a basso continuo (IAB6 1662)

Heinrich Ignaz Franz Biber
Battaglia à 10 preTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top