Pro Musica Nostra Sarossiensis / Prešov

PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSIS
Pro Musica Nostra Sarossiensis / Prešov

Dátum: 21. októbra. 2018
Miesto: Rákociho palác Prešov

Vstupenky

Nedeľa
21
Okt 2018
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Pro Musica Nostra Sarossiensis / Prešov

Popis podujatia

Účinkujú:
Tomáš Janošík flauta
Igor Fábera hoboj
Marica Dobiášová spinet

Program:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Barokové tance pre hoboj a čembalo
Bourré
Aria
Gavotte
Menuetto
Polacca

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonáta G dur pre flautu a čembalo, Wq. 133, H. 564 Hamburská
Allegretto
Rondo Presto

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Tafelmusik: Triová sonáta pre flautu, hoboj a čembalo, TWV 42:e2
Affetuoso
Allegro
Dolce
Vivace

Alessandro Marcello (1673-1747)
Koncert d mol pre hoboj a sláčikové nástroje (čembalo)
Andante e spicato
Adagio
Presto

Johann Sebastian Bach
Sonáta Es dur BWV 1031
Allegro moderato
Siciliano
Allegro

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Triová sonáta D dur pre flautu, hoboj a čembalo op. 5-2 HWV 397
Adagio
Fuga: Allegro
Musette
Marche
Gavotte


Tanečná hudba nebola v kontexte tvorby Johanna Sebastiana Bacha doménou; jeho suitové cykly síce vyrastajú na tanečnom základe, ten je však dôsledne prekomponovaný, takže primárny charakter východiskovej základne je nečitateľný.
Napiek tomu bol Bach dobre informovaný o dianí na dvore Ľudovíta XIV., kde to tancom žilo, na čo reagoval aj on.
Jeho syn Carl Philipp Emanuel si svojho otca veľmi vážil a často s ním spoluúčinkoval pri hudobných produkciách.
V zásade však vykonal razantný krok vpred a avizoval poetiku druhej polovice 18. storočia, poetiku takzvaného Sturm und Drang.
Aj Bachov kmotor Georg Philipp Teleman koketoval vo svojej tvorbe s myšlienkami štýlového prerodu a prispel k prehodnocovaniu dobových praktík.
Koncert d mol pre hoboj a sláčiky Alessandra Marcella patrí k evergreenom klasickej hudby; jeho pomalá časť znie v rôznych súvislostiach ako symbol nostalgie a čistej nádhery.

Galéria

picture Pro Musica Nostra Sarossiensis / Prešov

Na mape

Top