Detail info
Close
KONTRAFAKT-PBX catering 1
Součástí VIP vstupenky je exklusivní catering podávaný po celou dobu akce, včetně no-limit konzumace vybraných alko/nealko nápojů.

+1 500 Kč

;
Rusínsky festival

Rusínsky festival

Miesto:

Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni.

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum a miesto konania/Date and placeofevent:
*22.5. - 28.5.2023, Amfiteáter  - Svidník*

*Cena/Price:* štvordňová permanentka
marec  5€
apríl 7,50€
od 1.mája 10€ (cena permanentky do posledného dňa konaného podujatia)


*Popis/Description: *

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej
úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojichunikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:       

PIATOK  26.5. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia,)
SOBOTA 27.5. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia,
NEDEĽA  28.5. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia.


*Viac info/More informations:*www.rusinskyfestival.sk

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and ticketsforchildren -

na trojdňový program (piatok, sobota, nedeľa) majú  voľný vstup:
- deti do 120 cm,
- ŤZP– S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
- držitelia preukazu zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety.

*Zmena programu vyhradená.*Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top