Detail info
Close

Rusínsky festival

Rusínsky festival

Miesto:

Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni.

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum a miesto konania/Date and place of event:
*20.5. - 26.5.2024, Amfiteáter  - Svidník*

*Cena/Price:* trojdňová permanentka

január a február 4€

marec 6€

apríl 8€

od 1.mája 10€ (cena permanentky do posledného dňa konaného podujatia)

*Popis/Description: *

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej
úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojichunikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:        

PIATOK  24.5. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia,
SOBOTA 25.5. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia,)
NEDEĽA  26.5. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia.

*Viac info/More informations:*www.rusinskyfestival.sk

<https://www.rusinskyfestival.sk/program.html>

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children -

na trojdňový program (piatok, sobota, nedeľa) majú  voľný vstup:
- deti do 120 cm,

- ŤZP– S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

- držitelia preukazu zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety.

*Zmena programu vyhradená.*


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top