SANCTA CAECILIA VI

SANCTA CAECILIA VI

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Zámerom projektu SANCTA CAECILIA VI je oživiť tradíciu vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov. Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti v 3. storočí, jej patronát nad hudbou od 15. storočia. Dovtedy sa vo výtvarných prameňoch zobrazovala s martýrskou korunou a krížom či palmovou ratolesťou a mečom. Až v 15. storočí sa atribútom svätice stal hudobný nástroj: portatív, prenosný organ, ktorý držala v rukách, bol zobrazovaný jednoducho vedľa nej, či dokonca ho mala v zmenšenej podobe na krku ako šperk. Neskoršie výtvarné pramene uprednostňujú podobu, ako sama hrá na organe, ba aj inom nástroji.

Na Slovensku sa ceciliánska tradícia najväčšmi rozvinula v 19. storočí. V Dóme sv. Martina v Bratislave sa pravidelne konali – aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelé – ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein zu St. Martin, 1833), hoci ich korene sú staršieho dáta. Programovú oporu našli v prvom štatúte spolku, vydanom v roku 1834, ktorým sa v bode 14 stanovil Ceciliánsky deň (Der Caecilien-Tag) ako cirkevná slávnosť sviatku sv. Cecílie. Náročný výber liturgickej hudby mal pozdvihnúť slávnostnú bohoslužbu a dodať jej lesku. Túto jedinečnú liturgickú tradíciu spolok pietne zachovával hlboko do začiatku 20. storočia.  V 19. storočí sa kult sv. Cecílie stále viac špecifikoval na oblasť cirkevnej a najmä cirkevnej vokálnej hudby. Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou duchovných koncertov, na ktoré nadväzuje naše vystúpenie.

 

SANCTA CAECILIA VI

 

MUSICA AETERNA

umelecký vedúci Peter Zajíček

Sólisti:

Lenka Máčiková – soprán

Matúš Šimko - tenor

 

Program:

 

Arcangelo Corelli:

Concerto grosso op. 6, č. 4 D dur                          

Adagio-Allegro, Adagio, Vivace, Allegro                                       

                       

Georg Muffat                      

Armonico Tributo, Sonata I. D dur                      

Sonata, Allemanda, Grave, Gavotta, Grave, Menuet

 

Georg Friedrich Händel     

Cecilia, vogli un sguardo, HWV 89

kantáta pre soprán, tenor, sláčiky a basso continuo

Recitatív: Cecilia, vogli un sguardo, tenor

Ária: La virtute è un vero nume, tenor

Recitatív: Tu armonica Cecilia, tenor

Ária: Splenda l´alba, tenor

Recitatív: Carco sempre di gloria, soprán

Ária: Sei cara, sei bella, soprán

Recitatív: È ben degna di lode, soprán

Duet: Tra amplessi innocenti, soprán/tenor

 

Obsadenie:

Peter Zajíček – husle 

Adam Szendrei – husle 

Michal Klas – husle

Gabriel Szathmáry – husle 

Peter Zelenka – husle   

Ján Gréner – viola

Michaela Čibová – violončelo 

Ján Prievozník – violone

Peter Guľas – čembalo

Jakub Mitrík – chitarrone

 

Ak nebude vypredané, budú vstupenky v predaji aj hodinu pred koncertom.

Koncert sa bude konať v zmysle aktuálneho covid semaforu z zmysle OP.

Usporiadateľ: MUSICA AETERNA o.z. Partnerom projektu je BKIS.

Cena: 10 EUR / zlavnené pre seniori, študenti a ZŤP 5 EUR

 

 Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture SANCTA CAECILIA VI
Top