Detail info
Close

SANCTA CAECILIA VIII

SANCTA CAECILIA VIII

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

SANCTA CAECILIA VIII 

Katedrála sv. Martina
22. november 2023 o 18:00

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Óda na deň sv. Cecílie, kantáta HWV 76

1.   Ouverture
2.   Recitativ (tenor): From Harmony; When Nature
3.   Zbor: From Harmony, from Heavenly Harmony
4.   Aria (soprán): What Passion cannot Music Raise and Quell
5.   Aria (tenor) a zbor: The Trumpet´s Loud Clangour
6.   March
7.   Aria (soprán):  The Soft Complaining Flute
8.   Aria (tenor): Sharp Violoins Proclaim their Jealous Pangs
9.   Aria (soprán): But Oh!  What Art can Teach
10. Aria (soprán): Orpheus could Lead the Savage Race
11. Recitativ (soprán): But Bright Cecilia Raised the Wonder Higher
12. Sólo (soprán) a zbor: As from the Power of Sacred Lays

 

MUSICA AETERNA
Umelecký vedúci Peter Zajíček
VOX AETERNA
Zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková
Sólisti: 
Lenka Máčiková soprán
Matúš Šimko tenor

Kantátu Óda na deň sv. Cecílie (HWV 76) zložil Georg Friedrich Händel v roku 1739 na oslavu patrónky hudby a hudobníkov svätej Cecílie - jednej z najznámejších mučeníčok rannej cirkvi – premiéra ktorej sa uskutočnila v divadla v Lincoln´s Inn Fields v Londýne, v deň jej sviatku 22. novembra 1739. Skomponoval ju len za 9 dní a stala sa hneď mimoriadne populárnou. Text kantáty Händlom zhudobnenej básne Johna Drydena, napísanej v roku 1687, je založený na pytagorejskej teórii harmonia mundi, ktorá spája pohyb a pôvod nebeských telies s hudbou, ako motorom vesmíru. Už úvodný zbor je jasnou a radostnou oslavou sily hudby, Händlove hudobné linky vyvierajú ako večná, hojná a nezastaviteľná sila – sila tak zásadná, že ju nikdy nemožno utlmiť, alebo ovládať. Úvodné slová „From harmony...“ sú vhodne zabalené do toho najzmyselnejšieho a najmajestátnejšieho harmonického prejavu. Jubal, Orfeus, sv. Cecília, hudba sfér, posledný súd – to všetko sú ingrediencie v bohatej zmesi klasických kresťanských obrazov Drydenovej básne a jedinečnej Händlovej hudby.

Podujatie v verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Vstupné dobrovoľné na www.ticketportal.skTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top