Detail info
Close

SFZ a cappella

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SFZ a cappella

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Piatok 23.02.2024 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus M

Cena vstupenky: 13 €

SFZ à cappella

Slovenský filharmonický zbor
Zoltán Kocsis-Holper zbormajster

à cappella zborová tvorba

Béla Bartók                Štyri slovenské ľudové piesne, Sz. 70
Antonín Dvořák          V prírode, op. 63
Johannes Brahms      Päť piesní, op. 104
Petr Eben                   Starodávne čarovanie milému
Zoltán Kodály            Miserere
György Orbán            Ave Maria
Levente Gyöngyösi    Dixit Dominus
Zdeněk Lukáš            Requiem


Zbormajster Kodály Choir Debrecen a umelecký vedúci zboru Kórus Spontánusz, Zoltán Kocsis-Holper, sa po roku opäť postaví pred Slovenský filharmonický zbor. Acappella koncert zboru ponúka jedinečné preniknutie do vokálnej tvorby najmä českých a maďarských skladateľov. Svetské diela prvej polovice programu prechádzajú od folklórnych námetov k spracovaniam poézie básnikov. Druhej polovici dominujú sakrálne diela, vyvrcholením bude Requiem najspievanejšieho českého autora druhej polovice 20. storočia, Zdenka Lukáša. Päťhlasná sadzba evokuje renesančnú polyfóniu, harmónia a unisonové úseky zas vychádzajú z dobových estetických princípov. Dielo je akýmsi osobným vyznaním viery v nesmrteľnosť ducha a lásky k životu.

 

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazuTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Odporúčané

Top