SKO a Spevácky zbor Adoremus

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SKO a Spevácky zbor Adoremus

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

SKO a Spevácky zbor Adoremus

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Adoremus
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Dušan Bill zbormajster


Mikuláš Schneider-Trnavský Jubilate Deo
Mariánske antifóny
Ján Levoslav Bella Te Deum
Ave Maria
Missa Sanctae Mariae in A


Autor jednotného katolíckeho spevníka Mikuláš Schneider-Trnavský prispel do rozvoja cirkevnej hudby mnohými dielami, ktoré vďaka svojej melodickosti neodmysliteľne patria do repertoáru slovenských zborových telies.
Život a tvorba Jána Levoslava Bellu je už niekoľko rokov stredobodom koncentrovaného výskumu a záujmu slovenských interpretov. Na koncertných pódiách sa tak objavujú stále nové kompozície z katalógu diel tohto autora. Missa Sanctae Mariae pre miešaný zbor a orchester od predstaviteľa slovenskej národnej hudby 19. storočia vznikla v predkremnickom období. Na základe vyhodnotenia pramenného materiálu možno predpokladaný vznik diela zúžiť približne na roky 1867–1869.
Po chýrnom zakladateľovi Slovenského komorného orchestra, Bohdanovi Warchalovi, vedie teleso už dve dekády huslista a dirigent Ewald Danel. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a uvádza premiéry slovenských diel.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazuTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top