Detail info
Close

Sentirete una canzonetta - Hana Blažíková, Jan Krejča

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Sentirete una canzonetta - Hana Blažíková, Jan Krejča

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Nedeľa 24.01.2023 19.00 h, Malá sála SF, cyklus SH

 

Sentirete una canzonetta

Hana Blažíková, Jan Krejča

 

HANA BLAŽÍKOVÁ spev /JAN KREJČA teorba

 

Ranobarokové talianske piesne a teorbové sóla  

Tarquinio Merula
Sentirete una Canzonetta

Giovanni Girolamo Kapsperger
Occhi soli d'Amore

Toccata 8va

Ite sospiri miei

Che faró, donna ingrata

Rigida Eurilla

Canzone prima

Quando prendo

Barbara Strozzi
Amor dormiglione

Giovanni Girolamo Kapsperger
Toccata 5ta

Barbara Strozzi
L'Amante segreto

Moralità amorosa

Giovanni Girolamo Kapsperger
Toccata 9na, Passacaglia, Toccata 10ma

Tuche pallido essangue

Claudio Monteverdi
Signor qual infelice

Giovanni Girolamo Kapsperger

Battaglia

Benedetto Ferrari

Lingua di Donna

Occhi miei che vedeste

Giovanni Girolamo Kapsperger

Uscita, Ballo, Gagliarda, Corrente

In te la vita

Rugiadose

 

Vynaliezavosť nástrojárov dôb minulých priniesla hudobnému svetu na konci 16. storočia teorbu – lutnu, ktorá má vďaka predĺženému krku aj basové struny. Široký tónový rozsah a s tým súvisiaca hráčska flexibilita nástroja zabezpečila teorbe popularitu, čo sa pochopiteľne odzrkadlilo i na množstve kompozícií. Skladatelia ju na konci 16. storočia využívali najmä ako sprievodný nástroj pri prezentácii novej hudby, ktorej sa dobovo hovorilo aj stile moderno a seconda prattica. Diela ktoré zaznejú na koncerte predstavia teorbu ako nástroj sólový a zároveň i ako vynikajúceho spoločníka, sekundanta pre iného sólistu, v tomto prípade speváčku. Ranobarokové piesne s exponovaným výrazom hlboko prežívaného textu nás prenesú do talianska z čias prelomu 16. a 17. storočia.
„Príbehy piesní podáva nestrojene a priamočiaro, bez akéhokoľvek kalkulu a speváckych manier,“ tak hodnotia recenzenti spevácky štýl Hany Blažíkovej na jej novom albume. Hudba starších dôb naňho pôsobila akýmsi romantickým kúzlom a tak sa postupne stal z hobby gitaristu Jana Krejču odborník na renesančnú a barokovú lutnu i gitaru.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu na predajných miestach siete TicketportalTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Odporúčané

Top