Škola vína - Somelier junior

Škola vína - Somelier junior

Dátum: 11. januára. 2019
Miesto: Škola vína, Na Kalvárii 7/A, Bratislava

Vstupenky

11.-13.
Jan
2019
Škola vína - Somelier junior
11.–13.1.2019 Somelier junior (Víkendový kurz )

Popis podujatia

Somelier junior

Termín: 11. – 13.1.2019

Vedieť vybrať vhodné víno, správne ho podávať a vedieť snúbiť s jedlom je dnes súčasťou kultúry. Kurz je určený začínajúcim somelierom, milovníkom vína a všetkým, ktorí chcú byť dokonalým hostiteľom pre svojich hostí alebo chcú vedieť, ako byť sebaistý ako hosť v reštaurácii. Kurz môžete ukončiť skúškou, úspešní absolventi obdržia certifikát Somelier junior od Asociácie somelierov Slovenskej republiky.


Účastníci sa vzdelávajú v témach:
Profesia someliera, vínna etiketa, vínny lístok, aperitív a digestív,
servis, snúbenie jedla a vína
Senzorické hodnotenie vína
Základy vinohradníctva a vinárstva: pestovanie a najznámejšie odrody viniča hroznorodého, kategorizácia vín, technológia spracovania hrozna, výroba vína, vinohradníctvo a vinárstvo Slovenska
Prednáša: Beáta Vlnková


Miesto konania: Škola vína, Na Kalvárii 7/A (Horský park) Bratislava

Písomná skúška: test 30 otázok
Praktická skúška: servis červeného vína

Program prednášok a skúšok:

11.1.2019, t.j. piatok 17.00 – 21.00
Somelier a jeho profesia
História a súčasnosť somelierskej profesie 
Úlohy someliera v gastronómii 
Povinnosti a činnosti someliera 
Vínna pivnica, denná enotéka
Temperovanie jednotlivých druhov vína 
Vínny lístok (obsah, pravidlá zoradenia vína) 
Voda a víno 
Aperitívy a digestívy (vhodné druhy, význam, ponuky) 

Senzorické hodnotenie vína
Základný postup pri hodnotení vína
Nácvik - rozlišovanie základných chutí
Degustácia 5 vzoriek vína


12.1.2019, t.j. sobota 9.00 – 17.00
Vinohradníctvo
Ampelografia
Základy pestovania viniča

Technológia vína
Rozdelenie vín podľa systému O.I.V.
Základný postup pri výrobe bielych a červených vín
Výroba ružových vín
Výroba šumivých vín (metódy výroby, klasifikácia)
Výroba tokajských vín

Vinohradníctvo a vinárstvo Slovenska
História vinohradníctva a vinárstva na území Slovenska
Vinohradnícke oblasti a rajóny Slovenskej republiky
Odrody viniča pestované v SR

Priebežne degustácia 15 vzoriek vína


13.1.2019 t.j nedeľa. 9.00 – 12.00 h
Praktické cvičenie
Servis bieleho, červeného a šumivého vína
Priebežne degustácia 5 vzoriek vína

Písomná a praktická skúška


Cena zahŕňa: odborné prednášky, degustácia 25 vzoriek vína, certifikát pre úspešných absolventov skúšky

Na mape

Top