Škola vína - Somelier junior

Škola vína - Somelier junior

Dátum: 11. januára - 22. marca 2019
Miesto: Škola vína, Na Kalvárii 7/A, Bratislava, Paradox Winebistro & Café, Bratislava

Vstupenky

11.-13.
Jan
2019

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Škola vína - Somelier junior
11.–13.1.2019 Somelier junior (Víkendový kurz )
22.-24.
Mar
2019

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Škola vína - Somelier junior
22.–24.3.2019 Somelier junior (Víkendový kurz )

Popis podujatia

Somelier junior

Vedieť vybrať vhodné víno, správne ho podávať a vedieť snúbiť s jedlom je dnes súčasťou kultúry. Kurz je určený začínajúcim somelierom, milovníkom vína a všetkým, ktorí chcú byť dokonalým hostiteľom pre svojich hostí alebo chcú vedieť, ako byť sebaistý ako hosť v reštaurácii. Kurz môžete ukončiť skúškou, úspešní absolventi obdržia certifikát Somelier junior od Asociácie somelierov Slovenskej republiky.

Účastníci sa vzdelávajú v témach:
Profesia someliera, vínna etiketa, vínny lístok, aperitív a digestív,
servis, snúbenie jedla a vína
Senzorické hodnotenie vína
Základy vinohradníctva a vinárstva: pestovanie a najznámejšie odrody viniča hroznorodého, kategorizácia vín, technológia spracovania hrozna, výroba vína, vinohradníctvo a vinárstvo Slovenska
Prednáša: Beáta Vlnková

Písomná skúška: test 30 otázok
Praktická skúška: servis červeného vína

-----------------------------
Termín: 22. – 24. marec 2019 (piatok 17.00 – nedeľa 12.00)
Miesto konania: Paradox Winebistro & Café, Palisády 29/A, Bratislava

Program prednášok a skúšok:

22.3.2019, t.j. piatok 17.00 – 21.00

Somelier a jeho profesia
História a súčasnosť somelierskej profesie
Úlohy someliera v gastronómii
Povinnosti a činnosti someliera
Vínna pivnica, denná enotéka
Temperovanie jednotlivých druhov vína
Vínny lístok (obsah, pravidlá zoradenia vína)
Voda a víno
Aperitívy a digestívy (vhodné druhy, význam, ponuky)

Senzorické hodnotenie vína
Základný postup pri hodnotení vína
Nácvik - rozlišovanie základných chutí
Degustácia 5 vzoriek vína


23.3. 2019, t.j. sobota 9.00 – 17.00
Vinohradníctvo
Ampelografia
Základy pestovania viniča

Technológia vína
Rozdelenie vín podľa systému O.I.V.
Základný postup pri výrobe bielych a červených vín
Výroba ružových vín
Výroba šumivých vín (metódy výroby, klasifikácia)
Výroba tokajských vín

Vinohradníctvo a vinárstvo Slovenska
História vinohradníctva a vinárstva na území Slovenska
Vinohradnícke oblasti a rajóny Slovenskej republiky
Odrody viniča pestované v SR

Priebežne degustácia 15 vzoriek vína

24.3.2019 t.j nedeľa. 9.00 – 12.00 h
Praktické cvičenie
Servis bieleho, červeného a šumivého vína
Priebežne degustácia 5 vzoriek vína

Písomná a praktická skúška

Cena: 190 €
Cena zahŕňa: odborné prednášky, degustácia 25 vzoriek vína, certifikát pre úspešných absolventov skúšky

-----------------------------

Termín: 5. – 7. apríl 2019 (piatok 17.00 – nedeľa 12.00)
Miesto konania: Boutique Hotel Hviezdoslav Kežmarok

Program prednášok a skúšok:

5.4.2019, t.j. piatok 17.00 – 19.30
Somelier a jeho profesia
História a súčasnosť somelierskej profesie 
Úlohy someliera v gastronómii 
Povinnosti a činnosti someliera 
Vínna pivnica, denná enotéka 
Temperovanie jednotlivých druhov vína 
Vínny lístok (obsah, pravidlá zoradenia vína) 
Voda a víno 
Aperitívy a digestívy (vhodné druhy, význam, ponuky)
Priebežne degustácia 5 vzoriek vína 

5.4.2019, t.j. sobota
9.00 – 12.30
13.30 – 15.30
18.00 – 20.00

Senzorické hodnotenie vína
Základný postup pri hodnotení vína
Nácvik - rozlišovanie základných chutí
Degustácia 5 vzoriek vína

Vinohradníctvo
Ampelografia
Základy pestovania viniča

Technológia vína
Rozdelenie vín podľa systému O.I.V.
Základný postup pri výrobe bielych a červených vín
Výroba ružových vín
Výroba šumivých vín (metódy výroby, klasifikácia)
Výroba tokajských vín

Vinohradníctvo a vinárstvo Slovenska
História vinohradníctva a vinárstva na území Slovenska
Vinohradnícke oblasti a rajóny Slovenskej republiky
Odrody viniča pestované v SR

Snúbenie jedla a vína – prakticky pri večeri

Priebežne degustácia 15 vzoriek vína

7.4.2019 t.j nedeľa. 9.00 – 12.00 h
Praktické cvičenie
Servis bieleho, červeného a šumivého vína
Priebežne degustácia 5 vzoriek vína

Písomná a praktická skúška

Cena: 190 €
Cena zahŕňa: odborné prednášky, degustácia 25 vzoriek vína, trojchodová večera, certifikát pre úspešných absolventov skúšky

Na mape

Top