Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno

Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno

Dátum: 1. marca. 2018 - 17. januára. 2019
Miesto: Škola vína, Na Kalvárii 7/A, Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
1
Mar 2018
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno
Štvrtok
12
Apr 2018
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno
Štvrtok
17
Jan 2019
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Škola vína - lekcia: Ako degustovať víno

Popis podujatia

Škola vína
Lekcia pre začiatočníkov: Ako degustovať víno

Populárna lekcia Školy vína, ktorá Vás uvedie príjemným a praktickým spôsobom do sveta vína. Nepredpokladáme, že máte rozsiahle vedomosti o víne, len že sa o víno zaujímate.

Dátum: 17.1.2019, 18.00 – 21.00 h
Miesto konania: Škola vína, Na Kalvárii 7/A, Bratislava
Lektor: Beáta Vlnková

Odborný program:
Ako posudzovať senzorické vlastnosti vína
Nácvik senzorických schopností tvorivou formou
Praktická degustácia 10 vzoriek vína
Najdôležitejšie odborné výrazy používané pri popise senzorických vlastností vína

Cena: 39€

Cena zahŕňa odborný program 3 hodiny, 10 vzoriek vína, záhryz

Na mape

Top