Sláva šľachetným

Sláva šľachetným

Dátum: 12. októbra. 2018
Miesto: Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu, Bratislava

Vstupenky

Piatok
12
Okt 2018
18:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané

Popis podujatia

Sláva šľachetným
Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Česko-Slovenka.

Občianske združenie Ars ante portas a Spolok Martina Rázusa pripomenú významné výročia vzniku Česko-Slovenskej republiky slávnostným koncertom pod názvom Sláva šľachetným v piatok 12. októbra 2018 o 18.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave. 

V programe vystúpi symbolických 100 mladých spevákov, po 50 z Česka a Slovenska s národnými piesňami, pričom na záver si zaspievajú aj spoločne. Príhodné verše Martina Rázusa bude recitovať František Kovár.  

Spevácke zbory: 
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš, dirigent
Denisa Stašková, klavírny sprievod, Katarína Turnerová, harfa, Liana Karabová, sólo soprán
Kühnův pěvecký sbor, Praha, zbormajster Petr Louženský, Jan Kalfus, klavír

Vstupné 5 € / 3 € mládež do 18 rokov, seniori 62+, ZŤP 

Galéria

picture Sláva šľachetným

Na mape

Top