Slovenská filharmónia, cyklus A

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus A

Dátum: 28. februára - 21. marca 2019
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
28
Feb 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus A
Koncertná sieň SF

Bratislava

Štvrtok
21
Mar 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus A
Koncertná sieň SF

Bratislava

Popis podujatia

 

Dátum: Štvrtok 14.02.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Saint-Saëns, Debussy, Ravel

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor (ženská časť)
Jun Märkl, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Camille Thomas, violončelo

Camille Saint-Saëns      Omphalin kolovrátok, symfonická báseň, op. 31
                                        Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Claude Debussy      Nokturná, tri symfonické skladby
Maurice Ravel     Bolero

Camille Saint-Saëns bol vysoko váženým človekom. Venoval sa mnohým aktivitám a tým sa blížil renesančným polyhistorom. V tvorbe bol silne ovplyvnený osobnosťou Franza Liszta, o čom svedčí aj séria skladieb označených ako symfonická báseň. Lisztov vplyv je evidentný aj v Saint-Saënsovej koncertantnej hudbe; on sám bol vynikajúcim a koncertne aktívnym klaviristom a aj v koncertoch pre violončelo a orchester preferoval lisztovský brilantný typ kompozície. Francúzsko sa koncom 19. storočia stalo epicentrom umeleckej produkcie. Zásluhu na tom mala skupina autorov vnímaných ako „impresionisti“. Fenomén symboliky a symbolizmu začal nahrádzať klasickú rétoriku; medzi hudobníkmi dominoval Claude Debussy, o čom svedčí aj jeho triptych Nokturná. S menom Debussy akosi automaticky súvisí meno Ravel. Hoci bol každý z nich celkom inak konštituovaný, spája ich zmysel pre sonórnosť; Ravelovo legendárne Bolero je vtipnou hrou so zvukovými možnosťami orchestra.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Štvrtok 28.02.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Čajkovskij, Chačaturian

Slovenská filharmónia
Alexander Rahbari, dirigent
Ladislav Fančovič, klavír

Piotr Iľjič Čajkovskij     Slávnostná predohra 1812, op. 49
Aram Chačaturian      Koncert pre klavír a orchester Des dur, op. 38
Piotr Iľjič Čajkovskij       Symfónia č.4 f mol, op. 36

Piotr Iľjič Čajkovskij bol síce geniálnou, ale rozporuplnou osobnosťou. Dlhé roky žil sužovaný depresiami z vlastného ľudského zlyhania. Paradoxne však v tých istých rokoch, kedy nariekal nad vlastným osudom, písal bujaré a pomerne hrmotné skladby. Slávnostná predohra 1812, do ktorej obsadil aj delá a kanóny a Štvrtá symfónia f mol predstavujú oba póly jeho bytia. V Predohre sa nechal inšpirovať kontroverznou skladbou Ludwiga van Beethovena Wellingtonovo víťazstvo; Štvrtá symfónia je inšpirovaná jeho bojom s neradostnou realitou. Aram Chačaturian je známy predovšetkým ako autor baletov a symfónií. Menej hrávané sú jeho koncertantné diela; sú mimoriadne náročné z hľadiska techniky, kondície a koncentrácie. Ich prítomnosť na pódiu je preto vždy triumfom
skutočnej profesionality z hľadiska skladateľského aj interpretačného.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Štvrtok 21.3.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Schumann, Elgar

Slovenská filharmónia
James Judd, dirigent
Ophélie Gaillard, violončelo

Robert Schumann Koncert pre violončelo a orchester a mol, op. 129
Edward Elgar Symfónia č.1 As dur, op. 55

Koncert pre violončelo a orchester Roberta Schumanna je dielom, ktoré sa zrodilo v pozitívnej psychickej atmosfére; skladateľ trpel bipolárnou poruchou osobnosti a Koncert napísal v manickej fáze. Centrom jeho pozornosti bola prepracovanosť a výpovedná hĺbka sólového partu, takže mu unikli niektoré detaily v orchestrácii; dnes sa dielo hráva najčastejšie v revízii od Dmitrija Šostakoviča. Poetika Roberta Schumanna čiastočne

ovplyvnila aj Angličana Sira Edwarda Elgara; ten ju však zaodel do typickej britskej atmosféry s príznačnou melodikou a svojsky chápaným časopriestorom. Prvá symfónia je rozsiahlym a náročným projektom.

 

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus A
picture Slovenská filharmónia, cyklus A
picture Slovenská filharmónia, cyklus A

Na mape

Odporúčané

Top