Slovenská filharmónia, cyklus B

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus B

Dátum: 25. januára - 15. februára 2019
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Piatok
25
Jan 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus B
Koncertná sieň SF

Bratislava

Piatok
15
Feb 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus B
Koncertná sieň SF

Bratislava

Popis podujatia

Dátum: Piatok 25.01.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 €  

Wagner, Beethoven, Sibelius

Slovenská filharmónia
Eivind Gullberg Jensen, dirigent
Javier Peranies, klavír

Richard Wagner      Tannhäuser, predohra k opere
Ludwig van Beethoven       Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol, op. 37
Jean Sibelius       Symfónia č. 5 Es dur, op. 82

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Piatok 15.02.2019 19.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 15 € 

Saint-Saëns, Debussy, Ravel

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor (ženská časť)
Jun Märkl, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Camille Thomas, violončelo

Camille Saint-Saëns      Omphalin kolovrátok, symfonická báseň, op. 31
                                        Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Claude Debussy      Nokturná, tri symfonické skladby
Maurice Ravel     Bolero

Camille Saint-Saëns bol vysoko váženým človekom. Venoval sa mnohým aktivitám a tým sa blížil renesančným polyhistorom. V tvorbe bol silne ovplyvnený osobnosťou Franza Liszta, o čom svedčí aj séria skladieb označených ako symfonická báseň. Lisztov vplyv je evidentný aj v Saint-Saënsovej koncertantnej hudbe; on sám bol vynikajúcim a koncertne aktívnym klaviristom a aj v koncertoch pre violončelo a orchester preferoval lisztovský brilantný typ kompozície. Francúzsko sa koncom 19. storočia stalo epicentrom umeleckej produkcie. Zásluhu na tom mala skupina autorov vnímaných ako „impresionisti“. Fenomén symboliky a symbolizmu začal nahrádzať klasickú rétoriku; medzi hudobníkmi dominoval Claude Debussy, o čom svedčí aj jeho triptych Nokturná. S menom Debussy akosi automaticky súvisí meno Ravel. Hoci bol každý z nich celkom inak konštituovaný, spája ich zmysel pre sonórnosť; Ravelovo legendárne Bolero je vtipnou hrou so zvukovými možnosťami orchestra.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. 
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

 

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus B
picture Slovenská filharmónia, cyklus B

Na mape

Odporúčané

Top