Slovenská filharmónia, cyklus D

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus D

Dátum: 21. februára - 28. marca 2019
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
21
Feb 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus D
Koncertná sieň SF

Bratislava

Štvrtok
7
Mar 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus D
Koncertná sieň SF

Bratislava

Štvrtok
28
Mar 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus D
Koncertná sieň SF

Bratislava

Popis podujatia

 

DátumŠtvrtok 21.02.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Kodály, Bartók, Mendelssohn Bartholdy

Slovenská filharmónia
Ralf Weikert, dirigent
Vadym Kholodenko, klavír

Zoltán Kodály    Tance z Marosszéku
Béla Bartók    Koncert pre klavír a orchester č. 3, Sz. 119
Felix Mendelssohn Bartholdy     Symfónia č. 4 A dur, op. 90 Talianska

Koncom 19. storočia bolo evidentné, že Európa duchovne krváca a že je nevyhnutné hľadať riešenia. Veľmi účinným prostriedkom revitalizácie boli etnická hudba a folklór. Zoltán
Kodály v tomto smere pracoval na plné obrátky a dosiahol zaslúžený efekt. Tance z Marosszéku sú esenciálnou ukážkou jeho metódy využitia folklórnych inšpirácií. Etnickou hudbou sa zaoberal aj Kodályho rival Béla Bartók. On však vyabstrahoval z ľudovej piesne a ľudového tanca skryté štrukturálne prvky a implantoval ich do sofistikovaného prostredia – napríklad do svojich klavírnych koncertov. Ľudový prvok a etnicita neunikli ani pozornosti Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Z každej zo svojich zahraničných ciest si tento osvietenec
priviezol hudobný suvenír a vzápätí ho využil v symfonickom diele – napríklad v Talianskej symfónii s bujným Saltarellom vo Finále.

Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Štvrtok 7.3.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Dvořák, Schumann, Martinů

Slovenská filharmónia
Petr Altrichter, dirigent
Irmina Trynkos, husle

Antonín Dvořák Symfonické variácie, op. 78
Robert Schumann Koncert pre husle a orchester d mol, WoO 23
Bohuslav Martinů Symfónia č. 4, H 305

Symfonické variácie Antonína Dvořáka sú v kontexte tvorby českého skladateľa solitérnym dielom. Dvořák ich napísal už v roku 1877 pod opusovým číslom 40; vydavateľ Simrock ich však publikoval pod opusovým číslom 78, aby vznikol dojem, že ide o nové dielo. Ako tému skladateľ využil vlastný zbor Huslař s výrazne folklórnym základom. Husľový koncert Roberta Schumanna nemal radostnú históriu; skladateľ ho písal pre virtuóza Josepha Joachima, vzápätí sa však pokúsil o samovraždu a bol až do smrti hospitalizovaný. Joachim dielo nikdy neuviedol s vysvetlením, že Koncert je výplodom pomätenej mysle. Až Yehudi Menuhin sa postaral o rehabilitáciu poetického diela. Bohuslav Martinů sa po emigrácii do USA doslova vrhol na tvorbu symfónií. Štvrtá v poradí je dielom optimizmu; Martinů v nej oslávil koniec 2. svetovej vojny. Je opozíciou voči trudnomyseľnej 3. symfónii a Dvojkoncertu pre klavír, tympany a dva sláčikové orchestre.


Dátum: Štvrtok 28.3.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 € 

Johannes Brahms: Nemecké rekviem

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd, dirigent
Thomas Lang, zbormajster
Jay Yang, soprán
Stefan Hadzic, barytón

Johannes Brahms Nemecké rekviem, op. 45

Nemecké rekviem Johannesa Brahmsa je ojedinelým dielom. Stojí na rozhraní sakrálnej hudby a osobnej reflexie svetského pôsobenia človeka vo svete. Skladateľ ho písal pomerne dlho pod vplyvom smrti svojej matky a smrti Roberta Schumanna. Nejde teda o typickú kresťanskú zádušnú omšu; Nemecké rekviem je v tomto smere dielom nanajvýš osobným. Ani štruktúra v ničom nenaznačuje vzťah k ordináriu skladby typu rekviem. Je zaujímavé, že Brahms našiel energiu napísať toto rozsiahle dielo skôr ako svoju Prvú symfóniu; smútok za blízkymi osobami bol silnejší, než jeho túžba nadviazať na symfonizmus Ludwiga van Beethovena.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D
picture Slovenská filharmónia, cyklus D

Na mape

Odporúčané

Top