Slovenská filharmónia, cyklus HM

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus HM

Dátum: 26. februára - 19. marca 2019
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava

Vstupenky

Utorok
26
Feb 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus HM
Utorok
12
Mar 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus HM
Utorok
19
Mar 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus HM

Popis podujatia

 

Dátum: Utorok 26.02.2019 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava

Cena vstupenky: 8 

Debussy, Poulenc, Águila, Saint-Saëns, Peterson

Simona Pingitzer, flauta
Jozef Eliáš, klarinet
Jakub Uhlík, klavír

Claude Debussy       Faunovo popoludnie pre flautu, klarinet a klavír
Francis Poulenc        Sonáta pre flautu a klavír, op. 164
Claude Debussy       Odblesky na vode
                                    Zlaté rybky (z klavírneho cyklu Obrazy)
Miguel del Aguila       Seducción (Zvádzanie) pre flautu, klarinet a klavír
Camille Saint-Saëns       Tarantela, op. 6 pre flautu, klarinet a klavír
Russell Peterson      Tribute Trio

Hra so zvukom patrí k najcharakteristickejším črtám hudby Clauda Debussyho. Sonoristické dispozície jeho diel často vedú k re-interpretácii v podobe rôznych úprav a aranžmánov.
Ako typický Francúz maj aj Francis Poulenc vyvinutý zmysel pre farebnosť, vo väčšine jeho diel však predsa len prevláda klasický linearizmus a ostrá kontúra. Flautová sonáta je v tomto
smere dielom reprezentatívnym. Americký skladateľ uruguajského pôvodu Miguel del Aguila bol za svoju inšpiratívnu tvorbu trikrát nominovaný na prestížnu cenu Grammy. U nás je
neznámym pojmom, v USA a v Európe je však často hrávaným autorom. Azda nás jeho Zvádzanie zvedie k zvýšenej pozornosti voči jeho pestrej tvorbe. Ak zvádzanie, potom aj Camille Saint-Saëns – pragmatik, virtuóz, autor obdarený imagináciou a skladateľskou technikou sa rád nechal zvádzať k efektným titulom s etnickým podtónom. Tarantela je jedným z príkladov. Americký saxofonista, fagotista a skladateľ Russell Peterson sa permanentne pohybuje na rozhraní klasiky a opojného džezu a za svoje vystúpenia žne veľké úspechy zo strany vďačného publika, ale aj zo strany členov rôznych porôt na skladateľských
a interpretačných súťažiach.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


 

Utorok 12.03. 2019 o 19.00h, Malá sála SF, cyklus HM

Cena vstupenky: 8 €

Beethoven, Miaskovskij, Debussy, Chopin

Alexander Kovalev, violončelo
Nikita Volov, klavír

Ludwig van Beethoven Sonáta pre violončelo a klavír D dur, op. 102, č. 2
Nikolaj Miaskovskij Sonáta pre violončelo a klavír č. 1 D dur, op. 12
Claude Debussy Sonáta pre violončelo a klavír d mol

Daniil Danilenko, klavír

Fryderyk Chopin Balada č. 1 g mol, op. 23
Nokturno F dur, op. 15. č. 1
Sonáta č. 2 b mol, op. 35

Hoci svoj stodruhý opus písal Ludwig van Beethoven v ťaživom období, kedy ho sužoval zhoršujúci sa zdravotný stav, výsledný efekt je fascinujúci. Dve violončelové sonáty predstavujú dva rôzne pohľady na sonátový princíp a na sonátu ako cyklický útvar. Vo finále druhej z nich sa Beethoven opäť nechal uniesť kúzlom fúgy. Najvýznamnejším príspevkom Nikolaja Miaskovského do žánru komornej hudby je jeho trinásť sláčikových kvartet. Prvú spomedzi svojich dvoch violončelových sonát z roku 1911 zrevidol s odstupom takmer štvrťstoročia. Jej výrazové rozpätie siaha od lyriky až rachmaninovovskej proveniencie k vášnivému allegru. Na vrchole kariéry sa rebelant Claude Debussy rozhodol pokoriť pred klasickou sonátou. Mal v úmysle napísať šesť skladieb tohto druhu pre rôzne nástroje; stihol však skomponovať len tri z nich a Sonáta pre violončelo a klavír je prvou v poradí. Claude Debussy mohol pri svojej reforme nadviazať aj na Fryderyka Chopina a jeho rozvinutúharmóniu, akou sa prezentuje aj v dramatickej Balade g mol, v sérii opojných Noktúrn, či vo vášnivej Sonáte b mol so známym smútočným pochodom v pozícii pomalej časti.


Utorok 19.03. 2019 o 19.00h, Malá sála SF, cyklus HM

Cena vstupenky: 8 €

Bach, Britten

Ophélie Gaillard, violončelo sólo

Johann Sebastian Bach Suita pre violončelo č. 1 G dur, BWV 1007
Benjamin Britten Téma Sacher pre violončelo sólo
Johann Sebastian Bach Suita pre violončelo č. 3 c mol, BWV 1009
Benjamin Britten Suita pre violončelo sólo č. 3, op. 87

Violončelo je nástrojom, ktorý má svojím frekvenčným spektrom a farbou tónu veľmi blízko k ľudskému hlasu v jeho prirodzenej polohe. Aj preto sú skladby pre sólové violončelo doslova magnetizujúce a nabádajú k hlbšej reflexii. Suity Johanna Sebastiana Bacha sú nielen dokonalými kompozíciami, ale sú aj vhodným interpretačným, poslucháčskym, ale takisto terapeutickým materiálom. Ocenil ich aj Benjamin Britten a v ich duchu poskytol dejinám svoju víziu sveta sólového violončela. Téma Sacher je jedným z posledných Brittenových opusov a je venovaná známemu švajčiarskemu dirigentovi Paulovi Sacherovi k jeho sedemdesiatym narodeninám. Ústredná myšlienka skladby je vtipným kryptogramom jeho priezviska.

  

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus HM
picture Slovenská filharmónia, cyklus HM
picture Slovenská filharmónia, cyklus HM

Na mape

Odporúčané

Top