Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Nedeľa 07.11. 2021 16.00 h, Malá sála SF, cyklus SKO

Cena vstupenky: 11 €

Koncert v režime OTP - Na základe Vyhlášky ÚVZ SR: OTP - očkovaní, testovaní (72 h PCR/LAMP test alebo 48 h Ag test), po prekonaní Covid-19 v určenej lehote (do 180 dní)

Kupkovič, Podprocký, Valach, Berger, Hatrík, Novák                                 

 

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle

Ladislav Kupkovič
Jozef Podprocký
Ján Valach
Roman Berger
Juraj Hatrík
Milan Novák

Intráda pre sláčikový ansámbel
Suita domestica, op. 14 č. 7
Fantasia-Suita sopra Melodiarium Annae Szirmay
Korczak in memoriam - Fragmenty
Zátišia s husľami (výber)
Jesenné rondino

Koncert je umeleckou poctou nedávno zosnulým slovenským skladateľom. Suita domestica, podobne ako niekoľko ďalších skladieb Jozefa Podprockého, je výsledkom jeho intenzívneho záujmu o jednu z najvýznamnejších pamiatok hudobnej histórie na území Slovenska – levočského Pestrého zborníka. Podobný prístup zvolil i Ján Valach vo svojej Fantasii-suite, ktorú pôvodne zložil pre organ. Roman Berger sa zameral na hľadanie duchovnej hĺbky a pravých hodnôt nielen vo svojich kompozičných dielach, ale i v mnohých textoch, ktoré ako mysliteľ, muzikológ a publicista zanechal. Filozofický rozmer má i mnoho diel Juraja Hatríka, ktorý sa však výrazne venoval i tvorbe pre deti a mládež. Spontánna muzikalita, temperamentný rytmus i melodická invencia patria k devízam skladateľského štýlu Milana Nováka.

 


40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu


Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus SKO
picture Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZMENENÉ - Slovenská filharmónia, cyklus SKO - 15.3.2020 o 16:00 hod.

Predstavenie Slovenská filharmónia, cyklus SKO, ktoré sa malo konať dňa 15.3.2020 o 16:00 hod. v Malá sála Slovenská filharmónia, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 31.5.2020 o 16:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 19.3.2020!
POZOR: Klienti, ktorí si vstupenky zakúpili na predajnom mieste Avion Shopping Park v Bratislave, Bory Mall v Bratislave alebo v OC MAX Prešov, ich môžu vrátiť výhradne na centrálu spoločnosti, a to buď osobne na adrese Karadžičova 14, Bratislava, alebo poštou na adresu: Ticketportal SK, s. r. o. , P. O. Box 5, 810 08 Bratislava.

Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 19.3.2020 doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 19.3.2020 nasledujúcim spôsobom:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
► pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Zároveň prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.
► pri platbe Benefitovou poukážkou - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade úhrady doplatku je potrebné uviesť aj číslo účtu klienta. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF, a číslo účtu klienta, kam bude vrátená suma za Darčekovú poukážku Ticketportal. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top