Slovenský komorný orchester - Spevácky zbor mesta Bratislavy

57. ročník Bratislavských hudobných slávností
Slovenský komorný orchester - Spevácky zbor mesta Bratislavy

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Utorok  4.10. o 19.30 h    Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

 

Slovenský komorný orchester

Spevácky zbor mesta Bratislavy   

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ewald Danel
umelecký vedúci, husle, dirigent
Adrián Kokošzbormajster
Martina Kuštárováflauta
Zuzana Hudecováklarinet
Denisa Beňovskáfagot
Katarína Turnerováharfa
Katarína Porubanovámezzosoprán
Martin Gyimesitenor
Gustáv Beláčekbarytón 

  

Ladislav Burlas                  Planctus                                                                

Oto Ferenczy                    Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky  

Georg Friedrich Händel    Te Deum D dur, HWV 283 Dettingenské 

 

Dvojica diel slovenských skladateľov staršej generácie, ktoré odznejú v prvej časti koncertu Slovenského komorného orchestra, patrí k tomu najhodnotnejšiemu, čo v komornom žánri našej domácej tvorby vzniklo. Ikonickú skladbu Planctus pre sláčikový orchester napísal Ladislav Burlas ako bezprostrednú reakciu na vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Dodnes je to hudba, ktorá hlbokým a veľmi presvedčivým spôsobom reflektuje tragické udalosti augusta 1968. Dielo uvádzame pri príležitosti životného jubilea skladateľa a dlhoročného predsedu Festivalového výboru BHS. Serenádu pre sólové dychové nástroje, harfu a sláčikový orchester skomponoval Oto Ferenczy, jeden z našich najerudovanejších hudobných tvorcov, v roku 1955. Ako sólistky sa predstavia popredné členky Slovenskej filharmónie. Händlovo Dettingen Te Deum v podaní Slovenského komorného orchestra a Speváckeho zboru mesta Bratislavy zaznie ako pocta nedávno zosnulému dlhoročnému zbormajstrovi telesa Ladislavovi Holáskovi.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top