Soli Deo Gloria

Konvergencie 2021
Soli Deo Gloria

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

19. 9. 2021 / 19.00

Soli Deo Gloria

Miesto: Veľký evanjelický kostol

 

Ján Vladimír MICHALKO, organ/organ

Juraj BARTOŠ, trúbka/trumpet

Boris LENKO, akordeón/accordion

Jozef LUPTÁK, violončelo/cello

 

 

Program

Johann Christian Heinrich RINCK (1770 – 1846)

Prelúdium a fúga č. 12, op. 55 (B-A-C-H) / Prelude und fugue No. 12, Op. 55 (from Practische Orgelschule Vol. 5)

 

Sólové improvizácie na B-A-C-H

 

Johann Sebastian BACH (1685 –1750)

Chorálová predohra „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ BWV 639 / Chorale prelude "Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ" BWV 639

 

Olivier MESSIAEN (1908 – 1992)

Livre du Saint-Sacrement: I. Adoro te:„Je vous adore, ô Divinité cachée!“ („Vzývam Ťa v pokore, skrytá Božskosť!“)

 

Le Banquet céleste: „Celui qu mange ma chair et boit mong sang demeure en moi et moi en lui.“ („Kto je moje telo a pije moju krv zostáva vo mne a ja v ňom.“ J 6, 56)

 

Improvizácia na modálnu tému (modus 1 O. Messiaena)

  

„Soli Deo Gloria“ (Sláva jedinému Bohu), týmito slovami končieval Johann Sebastian Bach svoje partitúry. Koncert zostavený z diel Bacha, Oliviera Messiaena, Johanna Christiana Heinricha Rincka a improvizácií bude poctou kráľovskému nástroju, jeho majstrom i umeniu jubilujúceho slovenského organistu, pedagóga a dlhoročného kantora vo Veľkom evanjelickom kostole Jána Vladimíra Michalka. „Hra na organe je prejavom vôle naplnenej víziou večnosti,“ napísal slávny francúzsky organista a skladateľ Charles-Marie Widor. Príďte sa jej dotknúť.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

 

Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

Tešíme sa, že ste sa rozhodli ísť na koncert a užiť si hudbu naživo, i keď s niekoľkými obmedzeniami. Tie sú tu však preto, aby sme chránili jeden druhého a preto veríme, že pre vás nebudú komplikáciou.

OTP – privítame očkovaných, testovaných a tých, čo covid prekonali
Ako organizátori sme sa rozhodli usporiadať naše podujatia v tzv. „OTP režime“. Privítame teda všetkých hostí, ktorí sú plne očkovaní, majú platný negatívny test (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie Covid už prekonali (za ostatných 180 dní). Pri vstupe vás prosíme o preukázanie sa jedným z takýchto Covid-Passov – v mobile či v tlačenej forme.

Ak sa necítite dobre, darujte svoj lístok priateľom.

RÚŠKA
Sú povinné na všetkých koncertoch. Máme pre vás pripravené aj „konvergenčné rúška“, ktoré si môžete zakúpiť priamo na koncerte.

KAPACITY PRIESTOROV A SEDENIE
Počet návštevníkov všetkých sál aktuálne v Bratislave nie je limitovaný, no my naďalej udržujeme sály len čiastočne naplnené – pre lepší pocit nás všetkých.

Sedenie:
– Slovenský rozhlas: kupujete si lístky s oddeleným sedením
– koncerty v Klariskách, Dome Albrechtovcov, Primaciálnom paláci a Galérii mesta Bratislavy: kupujete si voľné sedenie, budeme naďalej dodržiavať vhodné rozostupy medzi stoličkami

OBČERSTVENIE
Plánujeme mať zabezpečené predajné bary v priestoroch Slovenského rozhlasu a Dome Albrechtovcov v prípade, že to opatrenia dovolia.

Tieto pravidlá sme spracovali na základe aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva:

Zo dňa 12.8.2021: č. 241 (regulácia hromadných podujatí)
Zo dňa 12.8.2021: č. 237 (regulácia nosenia rúšok/respirátorov)
Covid semaforu zo dňa 10.8.2021 (metodika) a Kultúrneho semaforu zo dňa 19.4.2021

 

 

 Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Soli Deo Gloria
Top