Detail info
Close

Spoločné ihriská - detský koncert

Festival Konvergencie 2022
Spoločné ihriská - detský koncert

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Sobota / 24. 9. 2022 / Nádvorie Starej radnice / 10:30
Spoločné ihriská
koncert pre deti a rodičov

Tibor Feledi Kairos Quintet
Tibor FELEDI, klávesy
Michal ŠELEP, basgitara
Lenka MOLČÁNYIOVÁ, altový saxofón
Michal CÁLIK, trúbka
Juraj Dávid RAŠI, bicie

Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Adrian KOKOŠ, dirigent

„Počas detstva sme najviac kreatívni a slobodní. Naša fantázia nepozná hranice. Na spoločných ihriskách zažívame najkrajšie chvíle a dobrodružstvá, ktoré sa však už nezopakujú. A práve to je ich čarom. Sú v tom danom momente našou celou realitou a vnímame pri nich naplno prítomnosť. Všetci sme boli raz deťmi – so všetkým čo k tomu patrí, no väčšina z nás na to často zabúda...“
Tibor FELEDI

Debutový album Tibor Feledi Kairos Quintet z názvom Common Playgrounds (Spoločné ihriská) zaujal originálnymi skladbami inšpirovanými tradíciou detských ľudových piesní a riekaniek v spojení s jazzom. CD získalo cenu Jazzový album roka na Radio_Head Awards 2018. Minulý rok dostal program, ktorý zaznel aj na prestížnom pódiu Bratislavských jazzových dní, nový zvukový šat vďaka aranžmánom pre sláčikové kvarteto a účasti Detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Na Konvergenciách zaznie jeho nová interaktívna koncertná podoba, ktorú pre festival vytvoril Tibor Feledi.

Trvanie koncertu: 50 minút, bez prestávky
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert bude konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.


Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022
Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.


Saturday / 24. 9. 2022 / Courtyard of the Old Town Hall / 10:30
Common Playgrounds
concert for children and adults

Tibor Feledi Kairos Quintet
Tibor FELEDI, keyboards
Michal ŠELEP, bass guitar
Lenka MOLČÁNYIOVÁ, alto saxophone
Juraj Dávid RAŠI, drums
Michal CÁLIK, trumpet

Slovak Radio Children’s and Girls’ Choir
Adrian KOKOŠ, conductor

“In childhood we are creative and free. Our imagination knows no bounds. On common playgrounds we experience the most beautiful moments and adventures, which, however, are never again repeated. And their magic is precisely in that. At the given moment they are our entire reality, and in them we are conscious of the present time at its fullest. All of us once were children – with everything that belongs to childhood, but most of us often forget that...

Tibor FELEDI

Common Playgrounds, the debut album by Tibor Feledi Kairos Quintet, captivated listeners with original pieces inspired by the tradition of children’s folk songs and riddles, combined with jazz. The CD was awarded the prize of Jazz Album of the Year on Radio_Head Awards 2018. Last year the programme, which has also been heard at the prestigious Bratislava Jazz Days, received “a new suit of sound-clothes”, thanks to an arrangement for string quartet and the participation of the Slovak Radio Children’s and Girls’ Choir. At Convergences we will hear its new interactive concert form, which has been created for the festival by Tibor Feledi.

Concert duration: 50 minutes

Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022
Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

For any update about programme or covid-related regulations please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top