Stravinskij

Konvergencie 2019
Stravinskij

Dátum: Permanentka
Miesto: Veľké koncertné štúdio Slov. rozhlasu, Bratislava

Vstupenky

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Stravinskij
Permanentka

Popis podujatia

 

Rebel, svetobežník a skladateľská ikona hudby 20. storočia Igor Stravinskij (1882 – 1971) príde vo februári ako exkluzívny hosť na festival Konvergencie. Počas troch večerov v Slovenskom rozhlase zaznejú okrem iných Stravinského diel aj škandalózne Svätenie jari v strhujúcej interpretácii klavírneho dua Mikiho a Nory Skutovcov, rafinované bachovské Concerto „Dumbarton Oaks“, elegantná Talianska suita a hudobná rozprávka, nadčasové protivojnové posolstvo Príbeh vojaka (preklad Ján Štrasser) s charizmatickým Robertom Rothom v úlohe rozprávača. Interpretmi budú aj tentokrát vynikajúci domáci i zahraniční interpreti: huslisti Igor Karško a Milan Paľa, kanadský violista Juan-Miguel Hernandez, violončelista Jozef Lupták, kontrabasista Juraj Griglák, klarinetista Ronald Šebesta, maďarský trubkár Zoltán Molnár, sopranistka Eva Šušková, tanečníci Krisztián Gergye, Ivica Franeková a ďalší. 

„Máme voči hudbe povinnosť, musíme ju vynájsť,“ povedal Igor Stravinskij. My máme voči hudbe povinnosť ju hrať a vy si ju môžete prísť na Konvergencie vypočuť. Tešíme sa na stretnutia s hudbou.

Permanentka platí na tieto podujatia:

7.2.2019 Čítačka s Robertom Rothom

koncerty
13.2.2019_19.00 hod. Svätenie jari
14.2.2019_19.00 hod. Concertino
16.2.2019_19.00 hod. Príbeh vojaka

ENG:

 

STRAVINSKY / CONVERGENCES 2019

“We have a duty towards music, we must invent it,” Igor Stravinsky said. Speaking for ourselves, we have the duty towards music to play it, and you can come to Convergences to listen to it!

The rebel, globetrotter and compositional icon of 20th century music IGOR STRAVINSKY (1882 – 1971) is coming exclusively as a guest to Convergences in February 2019. Over the course of three evenings in Slovak Radio, among the Stravinsky pieces presented there will be his scandalous Rite of Spring in a captivating interpretation by the piano duo of Miki and Nora Skuta, the sophisticated Bachian Concerto “Dumbarton Oaks”, the elegant Italian Suite and Musical Story, and the timeless anti-war message The Soldier’s Tale (translated by Ján Štrasser), with the charismatic Robert Roth in the role of the narrator. Other excellent performers from home and abroad will include: violinists Igor Karško and Milan Paľa, Canadian violist Juan-Miguel Hernandez, cellist Jozef Lupták, contrabassist Juraj Griglák, clarinetist Ronald Šebesta, Hungarian trumpeter Zoltán Molnár, soprano Eva Šušková, dancers Krisztián Gergye and Ivica Franeková, and others besides.

An indispensable part of the Festival is the accompanying events, which offer the audience an opportunity to gain deeper insight into the life and work of the composer and to catch the mood of the main programme. On this occasion there will also be a reading about music performed by Robert Roth, a movie night, and an informal discussion with the artists.

Further information on the festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programme is subject to change.


 

DE:

 

„Wir haben gegenüber der Musik eine Pflicht, wir müssen sie erfinden,“ sagte Igor Strawinsky. Wir haben gegenüber der Musik die Pflicht sie zu spielen und sie können zu den Konvergenzen kommen um sie sich anzuhören.  

Der Rebell, der Weltbummler und die kompositorische Ikone der Musik des 20. Jahrhunderts IGOR STRAWINSKY (1882 – 1971) kommt im Februar (7. - 17. 2. 2019) als exklusiver Gast zum Festival Konvergenzen. Während dreier Konzertabende im Slowakischen Rundfunk werden außer anderen Werken von Strawinsky auch die skandalöse Frühlingsweihe in mitreißender Interpretation des Klavierduos von Miki und Nora Skuta, das raffinierte bachische Concerto „Dumbarton Oaks“, die elegante Italienische Suite und musikalisches Märchen, die überzeitliche Antikriegsbotschaft Die Geschichte vom Soldaten (Übersetzung von Ján Štrasser) mit dem charismatischen Robert Roth in der Rolle des Erzählers erklingen. Auch diesmal treten ausgezeichnete heimische und ausländische Interpreten auf: die Violinisten Igor Karško und Milan Paľa, der kanadische Violist Juan-Miguel Hernandez, der Cellist Jozef Lupták, der Kontrabassist Juraj Griglák, der Klarinettist Ronald Šebesta, der ungarische Trompeter Zoltán Molnár, die Sopranistin Eva Šušková, die Tänzer Krisztián Gergye, Ivica Franeková und andere.

Bestandteil des Festivals werden auch die dazugehörenden Begleitveranstaltungen sein, dank welchen wir den Zuschauern die Möglichkeit bieten, näher in das Leben und das Werk des Komponisten Einblick zu nehmen und sich auf das Hauptprogramm einzustimmen. Auch diesmal werden eine Lesung über Musik gelesen von Robert Roth, ein Filmabend und eine informelle Diskussion mit den Interpreten nicht fehlen.

Weiterführende Informationen über das Festival: http://www.konvergencie.sk/en/
Facebook: https://www.facebook.com/konvergencie/
Programmänderungen vorbehalten.

 Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top