TEST NADAL® COVID-19 Ag Test

TEST NADAL® COVID-19 Ag Test

Dátum:
Miesto:

Rýchly antigénový test NADAL® COVID-19 Ag rapid sa používa ako pomocná diagnostika infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2.

Vstupenky

Popis podujatia

Antigénový test NADAL® COVID-19 Ag rapid test - výter z nosa a hrdla.

 NADAL® COVID-19 Ag Test_výter

 

  • diagnostická senzitivita NADAL® COVID-19 Ag rapid testu je 97.56 %
  • diagnostická špecifičnosť NADAL® COVID-19 Ag rapid testu je viac ako 99.9 %

To znamená, že pozitívny výsledok antigénového testu NADAL® COVID-19 Ag rapid test je veľmi presný.

Obsah balenia 1 BOX (20 testov) :
 
20 ks testovacia kazeta
20 ks sterilný výterový tampón
20 ks extrakčná skúmavka
2 ks reakčný roztok
1 ks stojan na skúmavky
Návod na použitie.

 

NADAL® COVID-19 Ag Test je vhodný na zistenie infekčnosti pacienta na COVID 19 ešte pred prvými prejavmi symptómov, ale aj počas plného rozvinutia symptómov. Test je určený na testovanie v období, kedy protilátky u infikovaných pacientov nie sú ešte vytvorené a kedy nemá význam na testovanie použiť testy IgG/IgM Rapid Test na detekciu protilátok.

Koncentrácia vírusových nukleoproteínových antigénov je počas doby infekcie rôzna a môže klesnúť pod detekčnú hranicu testu. Na základe negatívneho výsledok NADAL® COVID-19 Ag rapid testu, nemôže byť vylúčená možná pozitivita testovanej osoby (tzv. falošne negatívny výsledok testu).
V prípade pochybností odporúčame vykonať PCR test.

 

NADAL® COVID-19 Ag Test

Postup NADAL® COVID-19 Ag Test:
1. Umiestnite čistú extrakčnú skúmavku označenú identifikáciou pacienta na určené miesto v držiaku na činidlá. Ľahko premiešajte pufer opatrným otočením fľaštičky.
2. Držte fľaštičku s pufrom zvislo a bez dotknutia pridajte 10 kvapiek do extrakčnej skúmavky.
3. Vložte tampón s odobranou vzorkou do skúmavky. Otáčajte tampónom a postláčajte ho 10-15krát tak, že pritlačíte steny extrakčnej skúmavky proti tampónu, aby sa extrahovali antigény obsiahnuté v tampóne.
4. Nechajte roztok odstáť počas 2 minút.
5. Vyberte tampón a stlačte ho proti stene skúmavky tak, aby ste z neho vytlačili čo najviac tekutiny. Zlikvidujte tampón podľa predpisov o nakladaní s infekčnými prostriedkami.
6. Testovaciu kazetu vyberte zo zapečatenej fólie a použite ju čo najskôr. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak test vykonáte hneď po jej otvorení. Vyznačte na testovaciu fóliu identifikáciu pacienta.
7. Položte testovaciu kazetu na čistú a rovnú plochu. Nasaďte na skúmavku špičku, obráťte ju a preneste 2 kvapky extrahovaného roztoku do otvoru pre vzorku na testovacej kazete.
8. Spusťte stopky a počkajte, kým sa nezobrazí farebná/farebné línie. Výsledok odčítajte presne po 15 minútach. Po viac ako 15 minútach výsledok neodčítavajte.

Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie.

 

NADAL® COVID-19 Ag Test_postup

Výhody:
- vysoká špecifičnosť > 99.9%
- vysoká senzitivita 80.2% (Ct rozsah 20-37)
- jednoduché použitie
- rýchle a spoľahlivé výsledky za 15 min
- testovanie je vykonávané pomocou vzoriek z výteru nosa a hrdla
- test môže byť skladovaný pri izbovej teplote
- všetky komponenty testu – vrátane sterilných tampónov – sú súčasťou balenia 
- žiadná krížová reaktivita s ľudskými patogénnymi koronavírusmi (ako hCoV-229E, -HKU1, -NL63 a -OC43) alebo chrípkovými vírusmi (ako influenza A/B)

Špecifikácia:
Rychlý test NADAL® COVID-19 Ag
detekuje vírus priamo zistením prítomnosti špecifických proteínov viru SARS-CoV-2. Detekcia antigénu tak vypĺňa diagnosticú medzeru.

NADAL® COVID-19 Ag Test je vyrábaný v Nemecku s platným ISO certifikátom a sú CE certifikované.
Hodnotený v TOP 3 svetovej diagnostickej presnosti testov podľa štúdie NOKLUS.

Skladovanie:
NADAL® COVID-19 Ag Test je skladovateľný pri izbovej teplote 2 - 28 °C

Upozornenie:
Majte prosím na vedomí, že sa koncentrácia vírusových nukleoproteínových antigénov môže v priebehu ochorenia líšiť a môže klesnút aj pod hranicu detekcie testu. Možná nákazlivosť testovaných osôb sa na základe negatívneho výsledku testu nedá vylúčit.
Odber vzorky a vyhodnotenie testu má vykonávať zdravotný pracovník. Dodržiavajte návod pribalený k výrobku. Po použití nezabudnite infekčný materiál (odberové tyčinky - výtery, testovaciu kazetu, tubu na extrakt vrátane kvapkového uzáveru) inaktivovať ponorením do 60-80% alkoholu, resp. iného dezinfekčného prípravku po dobu 10 min.

 Pri väčšom počte prosím kontaktujte:
objednavky@ticketportal.sk

 Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top