Detail info
Close

Thomas Anders & Modern Talking Band

Thomas Anders & Modern Talking Band

Miesto:

Hviezda 80. rokov v Bratislave. Príď si vypočuť hity ako You Are My Heart, Cheri Cheri Lady.

Vstupenky

Popis podujatia

Popová legenda 80. rokov, Thomas Anders & Modern Talking band vystúpi 20.10.2022 v AXA aréna NTC Bratislava.

Modern Talking je meno, ktoré každá generácia poslucháčov pozná a nebudú chýbať najväčšie hity disco

legendy 80. rokov ako: You Are My Heart, You Are My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Luie.

Meet & Greet vstupenka obsahuje pozdrav a personálnu fotka s Thomasem Andersem a autogram na vytlačenom plagáte A1.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

Zmeny a upozornenia

ZRUŠENÉ - Thomas Anders & Modern Talking Band - 20.10.2022 o 20:00 hod. - aktualizované informácie


Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal SK") zabezpečovala v mene a na účet usporiadateľa ALMasaudi s.r.o., so sídlom Harlacherova 3321/10, 106 00 Praha 10 - Záběhlice , IČO: 054 03 481, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 36231/R (ďalej ako "Usporiadateľ") distribúciu a predaj vstupeniek na podujatia Thomas Anders & Modern Talking Band(ďalej ako "Podujatie" alebo "Podujatia"), ktoré sa malo pôvodne konať 20.10.2022 o 20:00 hod. v NTC aréna Bratislava

Spoločnosť Ticketportal SK ďalej pre Usporiadateľa v jeho mene a na jeho účet zabezpečovala prijímanie žiadostí od majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ich spracúvanie a vyplácanie vráteného vstupného majiteľom vstupeniek, ktorí o jeho vrátenie požiadali.
 
Spoločnosť Ticketportal SK touto cestou oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že vyčerpala finančné prostriedky patriace Usporiadateľovi a s účinnosťou od 23.10.2023 od 00:01 hod. už pre Usporiadateľa nezabezpečuje prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie, ani vyplácanie vráteného vstupného (vrátane vstupného, pri ktorých spoločnosť Ticketportal SK už pred týmto momentom prijala žiadosti o ich vrátenie v mene a na účet Usporiadateľa). Prijímanie a spracúvanie žiadostí majiteľov vstupeniek o vrátenie vstupného na Podujatie ako aj vyplácanie vráteného vstupného bude od vyššie uvedeného momentu zabezpečovať priamo Usporiadateľ. To znamená, klienti, ktorí nám zaslali svoju žiadosť do vyššie uvedeného dátumu, avšak ich žiadosť nebola spracovaná z dôvodu minutia finančných prostriedkov, ktorými spoločnosť Ticketportal SK s.r.o. disponovala, musia požiadať o refundáciu organizátora podujatia, na nižšie uvedený kontakt. 

Kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých je aj v tejto veci možné kontaktovať Usporiadateľa, sú nasledujúce:

Adresa: Harlacherova 3321/10, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
E-mail: royaleventscz@gmail.com  alebo  Bassem51@hotmail.com
Tel. číslo: +420 603 711 771

V prípade zmeny situácie a doplnenia finančných prostriedkov zo strany Usporiadateľa, potrebných na vrátenie vstupného na Podujatia, Vás o tejto skutočnosti budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Ďalšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke v sekciách Tlačové správy a Zmeny a zrušenia.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.


ZRUŠENÉ/CANCELED - Thomas Anders & Modern Talking Band - 20.10.2022 20:00

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Thomas Anders & Modern Talking Band, ktoré sa malo konať dňa 20.10.2022 o 20:00 hod. v NTC aréna Bratislava, je ZRUŠENÉ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne žiadosťou mailom na reklamacie@ticketportal.sk.
Žiadosti klientov budú spracované len do výšky finančných prostriedkov, ktorými spoločnosť Ticketportal SK disponuje, v poradí v akom sme ich od klientov obdržali.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF a číslo účtu klienta IBAN.
► pri platbe formou internet banking (napr.:SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Zároveň prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.
► pri platbe Benefitovou poukážkou - mailom na reklamacie@ticketportal.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade úhrady doplatku je potrebné uviesť aj
číslo účtu klienta. Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto. Pokiaľ vrátenie benefitových bodov nebude možné, budú Vám poskytnuté darčekové poukážky Ticketportal 2023.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal - mailom na reklamacie@ticketportal.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF, a číslo účtu IBAN klienta, kam bude vrátená suma vstupeniek.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky na predajnom mieste, bez ohľadu spôsobu úhrady (karta, hotovosť, darčeková/benefitová poukážka) môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
► mailom na reklamacie@ticketportal.sk. Zaslať písomnú žiadosť a čakať na ďalšie pokyny.

Ďalšie informácie na:

TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.


ZMENENÉ - Thomas Anders & Modern Talking Band - 20.10.2022 o 20:00 hod.

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Thomas Anders & Modern Talking Band, ktoré sa malo konať dňa 20.10.2022 o 20:00 hod. v NTC aréna Bratislava, je technických dôvodov ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne, o ktorom Vás budeme informovať.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.


ZMENENÉ - Thomas Anders & Modern Talking Band - 23.06.2022 o 20:00 hod.

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Thomas Anders & Modern Talking Band, ktoré sa malo konať dňa 23.06.2022 o 20:00 hod. v NTC aréna Bratislava, je z technkckých dôvodov ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 20.10.2022 o 20:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.


ZMENENÉ - Thomas Anders & Modern Talking Band - 14.10.2021 o 20:00 hod.

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že koncert Thomas Anders & Modern Talking Band, ktorý sa mal konať dňa 14.10.2021 o 20:00 hod. v NTC Aréna Bratislava, je ZMENENÝ! Koncert sa uskutoční v novom termíne: 23.6.2022 o 20:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 31.3.2022!

Klienti, ktorí si vstupenky zakúpili na zrušenom predajnom mieste, ich môžu vrátiť výhradne poštou, a to  najneskôr do 31.3.2022 na adresu: Ticketportal SK, s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 31.3.2022 zaslať poštou na adresu: Ticketportal SK, s.r.o. , Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 31.3.2022 nasledujúcim spôsobom a pri splnení nasledujúcich podmienok:

Spoločné podmienky pre žiadosti o refundáciu: O najrýchlejšie vrátenie vstupeniek je možné požiadať  prostredníctvom registrovaného konta na stránke www.ticketportal.sk, v ktorom je potrebné v sekcii ``Môj účet`` - ``Moje objednávky`` vybrať vstupenky na refundáciu a vyplniť všetky požadované údaje.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky bez registrácie, odporúčame, aby si na stránke www.ticketportal.sk dokončil registráciu, nakoľko pri zakúpení vstupeniek mu bola registrácia vytvorená a je potrebné konto aktivovať mailom, ktorý klient pri nákupe zadával. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť najneskôr do 31.3.2022 na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava.

Osobitné podmienky pre žiadosti o refundáciu podľa spôsobu úhrady vstupného:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou): Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
► pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní v sekcii ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.
► pri platbe Benefit Plus, Edenred alebo Callio kartou (cez platobnú bránu): Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus/Edenred/Callio klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal, respektíve iným typom poukážky, ktorú je možné využiť na zakúpenie vstupeniek v sieti Ticketportal (prípadný doplatok kartou): Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý klient vyplní v sekcii ``Žiadosť o refundáciu`` v časti ``Spôsob refundácie``.

Financie Vám budú refundované v zákonnej lehote od zaslania žiadosti o refundáciu prostredníctvom Vášho konta.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.


ZMENENÉ - Thomas Anders & Modern Talking Band - 14.10.2021 o 20:00 hod.

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že podujatie Thomas Anders & Modern Talking Band, ktoré sa malo konať dňa 14.10.2021 o 20:00 hod. v AXA aréna Bratislava, je ZMENENÉ! Podujatie sa uskutoční v novom termíne: o ktorom Vás budeme čoskoro informovať!

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.


ZMENENÉ - Thomas Anders & Modern Talking Band - 23.10.2020 o 20:00 hod.

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že predstavenie Thomas Anders & Modern Talking Band, ktoré sa malo konať dňa 23.10.2020 o 20:00 hod. v Eurovia Aréna Bratislava (ŠH Pasienky) , je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne o ktorom vás budeme čoskoro informovať.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Za pochopenie ďakujeme.


Top