Detail info
Close

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / RASLAVICE

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / RASLAVICE

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Spomedzi stoviek súborov a folklórnych skupín na Slovensku sa určite vyníma reprezentant tradičného hornošarišského folklóru – folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Prvopočiatky skupiny siahajú do rokov 1920-1921, ale svoju činnosť traduje Raslavičan až od prvého historického vystúpenia v roku 1931 v Prahe.

Folklórne skupiny ako nositelia ľudových tradícií sú väčšinou orientované na zachovávanie ľudových tancov, piesní a zvykov v dedine. Na takomto princípe pracuje aj FSk Raslavičan. Patrí medzi folklórne kolektívy s viac ako 90-ročnou tradíciou. V tejto skupine pracujú vedľa seba 3 generácie, ktoré si navzájom odovzdávajú bohatstvo tradičnej kultúry Raslavíc. Repertoár Raslavičanu tvoria starodávne tance mužské, ženské a párové, ďalej sú to ľudové piesne z Raslavíc a oblasti Horného Šariša. Folklórne pásma, ktoré predstavujú obyčaje na dedine s prezentáciou lokálnych zvyklostí, originálnych tancov, piesní a štýlovo čistej impozantnej ľudovej hudby upútavajú pozornosť širokej odbornej i laickej verejnosti na mnohých folklórnych podujatiach na Slovensku, v zahraničí i ďalekom zámorí. Obec Raslavice je známa aj tým, že ako máloktorá obec z východu Slovenska mala i kvalitnú muziku, ktorej trvanie presiahlo niekoľko desaťročí bez toho, aby sa narušila kontinuita medzi archaickými a novodobými tvarmi tanečných nápevov či ľudových piesní. Ľudová hudba, ktorá v Raslaviciach hrala už po 2. svetovej vojne, si zachovala interpretačný štýl, ktorého hlavnými nositeľmi boli talentovaní predníci Martin Žolták (1921-1952) a Štefan Žolták (1946 – 2012).

V rokoch 1997, 2006, 2012 a 2018 na celoštátnej súťažnej prehliadke folklórnych skupín – Nositelia tradícií získala titul Laureát, ľudová hudba v roku 2008 a 2013 získala na celoštátnej súťaži ľudových hudieb tiež titul Laureát a na celoštátnej súťaži tanečníkov v ľudovom tanci – Šaffova ostroha získava Raslavičan popredné umiestnenia. Počas svojho dlhého pôsobenia účinkovala folklórna skupina aj v Slovenskom rozhlase a televízii a viackrát sa stala aj predmetom záujmu Slovenskej akadémie vied.

Folklórna skupina Raslavičan doteraz vydala 2 MG kazety a 4 hudobné CD nosiče.

V súčasnosti sa viac ako 50-členná folklórna skupina člení do troch zložiek: hudobnej, tanečnej a speváckej. Vedúcim folklórnej skupiny je Anton Kontura, umeleckou vedúcou je PaedDr. Monika Balážová, tanečnú zložku vedie Bc. Slavomíra Knutová, vedúcim a zároveň aj primášom ľudovej hudby je od roku 2003 Mgr. Stanislav Baláž, PhD.

oficiálna stránka
Facebook


Ľudová hudba Stana Baláža
Ľudová hudba Stana Baláža vznikla v roku 2008 s ambíciou aktívne podporovať súčasné postavenie regionálnej a lokálnej ľudovej kultúry horného Šariša. Jej členmi sú okrem primáša Stana Baláža kontráš Jozef Franek, akordeonista Michal Germuška, kontrabasista Štefan Mačejovský a cimbalista Peter Germuška. Od roku 2012 je už stabilnou súčasťou koncertných vystúpení aj ženské spevácke trio “Krasotky” v zložení: Slavomíra Knutová, Valéria Balážová a Monika Balážová. Umelecké výsledky ĽH Stana Baláža v oblasti interpretácie šarišskej ľudovej hudby presvedčili kritikov a verejnosť o nepopierateľných kvalitách a v súčasnosti patrí k vyhľadávaným muzikám východného Slovenska. Kapela získala veľa prestížnych cien a ocenení (2-násobný Laureát celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru, ocenenie za najlepší album roka v ankete hlasovania verejnosti a tiež zaradenie do celoslovenkej CD kompilácie “The best of world music from Slovakia a ďalšie). Ľudová hudba v rozšírenej zostave zároveň pôsobí ako sprievodné teleso FSk Raslavičan, pričom jej hlavným cieľom je pokračovať v udržiavaní a rozvíjaní tradičného interpretačného štýlu tejto folklórnej lokality v snahe poukázať na špecifiká jej originálneho prejavu prameniacieho z hudobného odkazu predošlých čias.

oficiálna stránka
Facebook


Na záver Večera autentického folklóru Vás pozývame na spoločenské posedenie a ochutnávke Šarišských špecialít.
Sprievodné podujatie: výstava prác Raslavických umelcov maliara Stana Baláža st. a Martina Pacindu.

Podujatie sa koná pod záštitou Jána Hrčku, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci s Vladimírom Bajanom, ProFolklorika n.f.
Podujatie podporilo Nadácia SPP, FPU, BSK.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / RASLAVICE
Top