Detail info
Close

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / VAJNORY

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / VAJNORY

Dátum: 29. novembra 2024
Miesto: Veľká sála, DK Zrkadlový háj, Bratislava
Adresa: Rovniankova 3, Bratislava 5 - Petržalka

Vstupenky

Piatok
29
Nov 2024
19:00
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / VAJNORY

Popis podujatia

Účinkujú: Vajnorský okrášľovací spolok, Podobenka z Vajnor, Vajnorská dychovka
Scenár a dramaturgia programu: František Grebeči

Vajnorský okrášľovací spolok
Každý zvyk, tradícia má svoju ľudovú pieseň alebo niečo špecifické. Všetci spolkári používajú vlastné historické kroje. Viaceré kroje majú viac ako 100 rokov. Vajnory sú jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá si stále udržiava svoje pôvodné nárečie, pôvodnú ľudovú pieseň a folklórne tradície. Vymieraním staršej generácie čoraz menej obyvateľov pozná svoje pôvodné ľudové piesne, a preto spolok vydal vlastný spevník, ktorý pomáha oživiť vajnorskú ľudovú pieseň a zapojiť širšiu verejnosť do tradičných aktivít . Spolok pracuje pod vedením Ivana Štelára, na harmoniku hrá Juraj Selecký, Dalibor Grebeči a František Reisinger.
Oficiálna stránka
facebook
youtube


Podobenka z Vajnor
Občianske združenie Podobenka z Vajnor je skupina nadšencov, ktoré vzniklo v roku 2014 z iniciatívy Gabriely Zemanovej a Kataríny Števiarovej hlavne so zámerom podchytiť deti a mládež a ako pokračovateľom tradícií odovzdať im dedičstvo otcov. Sú medzi nami starší i mladší podobných záujmov, ale aj deti a v súčasnosti nás je už takmer 30.
Svoju činnosť zameriavame na zachovanie, rozvíjanie, podporu a prezentáciu hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva v oblasti umeleckej tvorby, divadelnej kultúry, ľudových tradícií a zvykov na Slovensku i v zahraničí. Dlhodobým cieľom nášho združenia je vyhľadávať a spracovávať tradície, zvyky, rôzne činnosti a zábavu našich predkov. Inšpiračným zdrojom našej tvorivej činnosti je autentický vajnorský folklór. Pri tvorbe svojich programov aktívne spolupracujeme hlavne s Vajnorskou dychovkou a s deťmi základných škôl. Scénickým stvárnením vajnorského folklóru prostredníctvom hier, tanca, hudby a ľudovej piesne rozdávame ľuďom radosť a dobrú náladu.

V spolupráci s mestskou časťou naša Podobenka z Vajnor organizuje počas leta na pódiu v Parku pod lipami obľúbenú Školu vajnorských tradícií - kurzy paličkovania, vyšívania, maľovania vajnorských ornamentov a zdobenia kraslíc obohatené ochutnávkou tradičných vajnorských koláčov a obohatené spevmi a ľudovým rozprávaním.
facebook


Vajnorská dychovka

Dychovka zalozena v roku 1866 patri medzi najstarsie dychove orchestre na Slovensku.
facebook

Podujatie sa koná pod záštitou Jána Hrčku, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci s Vladimírom Bajanom, ProFolklorika n.f.

Podujatie podporilo nadácia SPP


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

google maps
Top