VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A HOSTIA

VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A HOSTIA

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A HOSTIA
26. december 2022 15:00
Katedrála sv. Martina
Bratislava
 
Po roku opäť prichádzajú Slovenský spevácky zbor ADOREMUS a členovia Slovenského komorného orchestra
26. decembra 2022 o 15:00 do Katedrály sv. Martina v Bratislave,
aby Vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.
 
Koncert uvádza vianočný slovenský klenot – známu, zľudovelú Vianočnú omšu Jozefa Halmu "Radostná zvesť" 
v úprave Dušana Billa pre miešaný zbor a orchester.   
Halmo, všestranný hudobník, učiteľ hudby, ale i hudobný producent  žijúci od roku 1969 v Mníchove skomponoval Radostnú zvesť 
na podnet saleziánskeho kňaza a významného katolíckeho publicistu Antona Hlinku, ktorý je aj autorom textu.
Skladba je obohatená motívmi slovenských vianočných pastorel.
Dodnes sa spieva v mnohých kostoloch a v rôznych úpravách. 
Prijali ju veriaci i neveriaci, dospelí i deti.
Bola nahratá aj v nemeckej a francúzskej verzii, pričom ani to z nej nezotrelo slovenský kolorit.
 
V programe koncertu nebude chýbať ani inštrumentálne dielo,
ktoré svojim naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje atmosféru Vianoc
– známe Concerto grosso g mol  č. 8 op. 6  Fatto per notte di Natale / Na Božie narodenie od Arcangela Corelliho.  
 
Príbeh o príchode Kráľa ľudských sŕdc je odetý do pestrých šiat slov, zvykov, malieb a piesni.
Dramaturgia Vianočného koncertu ponúka preto pestrú paletu kolied,
ktoré nám v obdivuhodnej a rozmanitej podobe po stáročia,
na celom svete zvestujú zvesť biblického príbehu Tajomstva Narodenia Ježiša.
Tieto piesne, spievané v období Vianoc si vždy podmaňovali srdcia ľudí.
Prostá krása kolied, ich spontánna úprimnosť, ktorá vyžaruje z poetickej  aj z hudobnej zložky nás nenecháva ľahostajnými.
Čím viac ich človek prijíma, tým jasnejšie si uvedomuje svoju chudobu, túži po pohladení duše, ktorú mu betlehemská zvesť' dáva.
V rámci koncertu bude prezentovaný aj nový album Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS CD AVE MARIA.
 
Neopakovateľnú atmosféru svätej noci, ktorá vyzýva ľudské duše k stíšeniu a prijatiu večne živej správy o Narodení,
obohatí v závere koncertu obľúbená Gruberova Tichá noc.

Vianočná hudba interpretovaná v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore ponúka nevšedný,
jedinečný umelecký zážitok a zaiste obohatí Vaše prežívanie sviatočného dňa.

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Členovia Slovenského komorného orchestra
Miroslav Dvorský  / tenor
Jozef Šimonovič / recitátor
Dušan Bill / zbormajster
Ewald Danel / dirigent
 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

Top