Veľkonočný koncert

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Veľkonočný koncert

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Streda 05.04.2023 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus E

  

Štvrtok 06.04.2023 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus D

 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
ION MARIN dirigent / JAROSLAV BRYCH zbormajster /
KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ soprán / JARMILA BALÁŽOVÁ mezzosoprán /
PETER BERGER tenor / JOZEF BENCI bas

Antonín Dvořák Requiem, op. 89

 

Veľkonočný koncert

Rquiem Antonína Dvořáka, smútočná omša pre sóla, zbor a orchester op. 89, patrí spolu s Berliozovým či Verdiho Requiem k umelecky najpresvedčivejším a najvrúcnejším romantickým skladbám svojho druhu. Neviaže sa na nijakú konkrétnu osobu či udalosť, je však výrazom hlbokej viery svojho autora, jeho pokory a duchovnosti.

Syn zbormajstra, rumunský rodák Ion Marin je doma v opernom i orchestrálnom repertoári a popri koncertnej činnosti vyučuje na salzburskom Mozarteu. Skúsený český zbormajster Jaroslav Brych pripraví zbor, po ktorého boku sa predstaví skvelé československé kvarteto spevákov.

 

 

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu na predajných miestach siete TicketportalTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Odporúčané

Top