Vodný hrad Hronsek - Romeo a Júlia

Vodný hrad Hronsek - Romeo a Júlia

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Akcia na 10. a 11.7.2022 - vložte do košíka presne 2 VIP vstupenky v cene 45€ a systém Vém na obe prepočíta žľavu 10%

Vodný hrad Hronsek
Villiam Shakespeare : Romeo a Júlia

Najznamenitejšia a najžalostnejšia tragédia o Romeovi a Júlii.

Shakespearova  hra Romeo a Júlia má základný konflikt v napätí a agresivite medzi  dvoma znepriatelenými rodmi Montekonovcov a Capuletovcov, ktoré žijú vo Verone. Od autora sa nedozvieme, prečo sa nenávidia, prečo vytvárajú zámienky pre vzájomnú agresivitu. A to dôsledne, vo všetkých vrstvách rodov. Od pánov až po sluhov. Je to akási archetypálna nenávisť, ktorá rozkladá pokojné nažívanie obyvateľov Verony. To, že Shakespeare neposkytol konkrétny dôvod nenávisti dvoch rodov, vytvorilo predpoklad, že táto hra môže prechádzať storočiami a každá doba, každý inscenačný tím môže vkladať do inscenácie indície, ktoré determinujú nenávisť tej , ktorej doby. Hra môže byť aktuálna neustále, lebo každá doba i naša súčasnosť si vytvára nezmieriteľné konflikty, ktoré prerastajú do neporozumenia, agresivity a násilia. Oproti tejto archetypálnej nenávisti stojí úprimná láska dvoch mladých ľudí z oboch rodov. Z dvoch znepriatelených strán, z dvoch vojnových línií, z dvoch rasových, náboženských, politických línií. A môžeme hľadať ďalšie a ďalšie deliace čiary, ktoré vytvárajú konfliktné situácie počas celej histórie ľudstva.

Nové, netradičné a inovatívne spracovanie divadelnej inscenácie podľa predlohy Williama Shakespeaea predstavíme na nádvorí Vodného hradu v Hronseku. Scénu tvorí reálny reliéf nádvoria hradu, ktorý umocní divákovi historický vnem.

INSCENAČNÝ TÍM :
Preklad: Ľubomír Feldek
Réžia: Roman Polák
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Hudba: Ľubica Čekovská
Producent : OZ Hrad Hronsek – Kultúrne centrum a Mediciovský spolok

 

OSOBY A OBSADENIE :

Romeo :                    Róbert Sipos

Júlia :                         Anežka Petrová

Capulet :                  Martin Nahálka

Capuletová :            Andrea Karnasová

Montek :                  Ondřej Daniš

Monteková :           Dagmar Sanitrová

Knieža :                    Matej Landl

Dojka :                     Jana Oľhová

Mních:                     Michal Ďuriš

Mercutio :               Juraj Hrčka

Tybalt :                    Lukáš Herc

Benvolio :               Ján Cibuľa

Paris :                      Jakub Švec

vo filmových dokrútkach účinkuje Martin Huba
Šermiarsko - divadelná kumpánia VIA HISTORICA a ďalší.

Premiéra 9.júla 2022 o 20.00 hodine Vodný hrad Hronsek

Repríza 10.júla 2022 o 20.00 hodine Vodný hrad Hronsek
Repríza 11.júla 2022 o 20,00 hodine Vodný hrad Hronsek

Vstup do hľadiska o 19.30 hodine.

Po odohraní 60 minút predstavenia sa vstupné nevracia.

Aktuálne informácie a usmernenia budú priebežne zverejňované na oficiálnom facebook profile : www.facebook.com/vodnyhradhronsek

 

Vstupenky :

VIP Zóna – Sektor balkón a I. – IV. rada hľadiska s eleváciou

-        Uvítací prípitok

-        Držiteľ tejto vstupenky má umožnený vstup do VIP zóny zriadenej v reprezentačných sálach hradu.

-        Občerstvenie so studeným bufetom - Len premiera 

Sektor V.- XIII. rada hľadiska

- Uvítací prípitok

- Občerstvenie v priestoroch nádvoria hradu

Zľavy vstupné :
ZŤP vozíčkar a jeden doprovod – je potrebné si zakúpiť 1 vstupenku do sektoru IX-XIII. rady. Pre každého vozíčkara a jeden doprovod postačí jedna vstupenka.

Držiteľ vstupenky sa zaväzuje rešpektovať všetky pokyny usporiadateľov spojených s dodržiavaním hygienických opatrení v zmysle nariadení uvzsr.sk platných v deň predstavenia  vrátane používania rúšok, pokiaľ bude nariadená táto povinnosť.

Dovoľujeme si upozorniť, že predstavenie sa nikdy neruší vopred.

Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť len formou Hometicket!Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Vodný hrad Hronsek - Romeo a Júlia
picture Vodný hrad Hronsek - Romeo a Júlia
picture Vodný hrad Hronsek - Romeo a Júlia
picture Vodný hrad Hronsek - Romeo a Júlia
picture Vodný hrad Hronsek - Romeo a Júlia
Top